Nyheter från september 2015

  • Kina satsar på ökat träbyggande

    Kina ska öka sitt byggande i trä framöver. Det framgår i ett direktiv som undertecknats av Kinas bostadsminister och tillika chefen för det kinesiska bostadsministeriet MOHURD (Ministry of Housing and Urban-Ural Development) Chen Zhenggao. Det är första gången Kina skriver på ett direktiv för ökat träbyggande och det innebär ett stort genombrott för träbyggande på världens största byggmarknad. I direktivet anges att användandet av trä ska öka bland annat i takpåbyggnader, utfackningsväggar, turistanläggningar, skolor, sjukhus, och övriga officiella byggnader.

  • Svensk furu klarar höga krav från den kinesiska möbelindustrin

    Idag exporterar Sverige huvudsakligen gran till den kinesiska möbelindustrin, men nu ökar intresset för furu som möbelvirke i Kina. Det märktes tydligt under möbel- och inredningsmässan FMC i Shanghai den 9-12 september. De möbler som ledande kinesiska möbelföretag ställde ut i Svenskt Träs monter väckte stor nyfikenhet. Samtliga möbler var tillverkade av kvistig svensk furu.

  • Svenskt Trä utbildar i Storbritannien

    Svenskt Trä har tagit fram utbildningsmaterial för att hjälpa brittiska arkitekter utveckla sina kunskaper om trä som byggnadsmaterial. Utbildningen sker genom filmer som går igenom allt från miljöfördelar och underhåll till vikten av att välja rätt typ av panelbeklädnad och hur man rent tekniskt använder materialet.