Nya Trärådhuset

– Nu blir det ännu lättare att bygga och designa rätt med trä

Trärådhuset är en interaktiv sajt som visar både översiktligt och i detalj hur ett trähus konstrueras. Nu lanserar Svenskt Trä en ny designdel i Trärådhuset som hjälper användaren att testa olika utföranden både utvändigt och invändigt. I designverktyget finns även inköpslistor för att underlätta för användaren i samband med inköp av materialet.

Det krävs en hel del fackkunskap för att bygga ett hus. Trärådhuset har tagits fram av Svenskt Trä för att sprida både kunskap och inspiration om byggande i trä.

–  Användarna har länge efterfrågat en vidareutveckling av Trärådhuset. Det finns ett stort behov av inspiration för modernt träbyggande. Den nya designdelen i Trärådhuset ger användaren en möjlighet att prova sig fram för att hitta den optimala lösningen, säger Johan Fröbel projektledare för Trärådhuset på Svenskt Trä.

Designverktyget innehåller en exteriör del där användaren kan testa olika lösningar av paneltyper enligt svensk standard, snickerier, takbeklädnadslösningar, tralläkt till altaner, fönster och dörrar. Därefter kan användaren välja att färgsätta sina val.

För att inspirera till att använda ett miljövänligt material invändigt har Svenskt Trä även tagit fram ett interiört designverktyg där användaren själv kan välja olika invändiga paneltyper enligt svensk standard. Panelen kan monteras stående, liggande eller som bröstpanel både liggande eller stående. I designverktyget kan användaren även välja olika typer av trägolv och invändiga paneltyper till taket. När användaren gjort dessa val är det dags att komplettera med golvsocklar, taklister och foder. För att få ytterligare inspiration och för att få se en helhetslösning finns det olika möbleringsalternativ.

– För att underlätta har vi även tagit fram inköpslistor som användaren kan ta med sig till sin bygg- och trävaruhandlare, säger Johan Fröbel.

Om Trärådhuset:
Trärådhuset är en webbapplikation för den som är mån om att bygga rätt. Syftet med Trärådhuset är att sprida kunskap och inspiration om träkonstruktioner. Sajten har tagits fram av Svenskt Trä och är anpassad för byggentreprenörer, anställda inom bygg- och trävaruhandeln och för konsumenter som vill bygga på ett professionellt sätt. Trärådhuset är kompatibelt med smartphones och surfplattor, för att det ska vara enkelt att använda den på byggarbetsplatsen.

Besök Trärådhuset: 
www.traradhuset.se

Ytterligare information:
Johan Fröbel, rådgivare trä- och limträprodukter, Svenskt Trä

0702-89 79 68, johan.frobel@svenskttra.se

Presskontakt:
Camilla Carlsson, kommunikationsansvarig, Svenskt Trä
072-702 79 65, camilla.carlsson@svenskttra.se

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration