Sommarens bästa byggtips!

Sommaren är här och många drömmer om att bygga en större altan, en ny brygga vid sommarstugan eller den där trädgårdsboden som inte blivit av tidigare. Men hur gör du egentligen? Lugn, sommarens bästa byggtips är här!

Svenskarna är ett byggande och renoverande folk. Vi blir inspirerade från mängder av TV-program, tidningar, webbtjänster och appar som skapar snickarglädje. Men hur gör du för att komma igång? För att göra det enkelt för dig som vill kunna förverkliga dina byggplaner rekommenderas principen studera, planera och bygg.

 1. Studera: Hämta information om det byggprojekt som du är intresserad av via internet, tidningar, TV, byggbeskrivningar eller byggfilmer. Ta reda på hur det går till att exempelvis bygga en gästbod i trä – från start till mål.
 2. Planera: Komplettera den information du hämtat med mått, ritningar och materialspecifikationer. Hos bygg- och trävaruhandlare anslutna till Svenskt Trä finns bland annat i byggbeskrivningar, alternativt besök www.byggbeskrivningar.se eller www.traradhuset.se för mer information.
 3. Bygg: När du väl är förberedd är det bara att sätta igång med drömprojektet.


Att välja trä till sommarbygget – några goda råd

Hur väljer du rätt träslag till din sommarbyggnation? Vad finns det att välja mellan? Vilka passar bäst utomhus? Måste impregnerat trä underhållas? Lugn, här kommer svaren som guidar dig rätt i trädjungeln!

1. Trägavlarna ska bytas. Vilket träslag ska väljas till en fasad som ska målas?
Finsågad gran är att rekommendera som fasadbeklädnad på grund av dess egenskaper. Gran tar upp vatten långsammare än furu. Målarfärgen fäster bättre på en finsågad yta och ger därmed en mer beständig fasad. En finsågad yta innebär att sidan är kluven efter torkning i samband med dimensionshyvling.

Vill du ha den bästa lösningen för en fasadpanel så ska du välja industriellt behandlad panel som är grundmålad och mellanstruken hos din lokala bygg- och trävaruhandlare.

2. Fönsterbågarna har målats om flera gånger och behöver bytas – med vad?
Träråvaran till alla väderexponerade delar i ett fönster bör vara omsorgsfullt utvald kärnved av furu. Kärnveden innehåller mycket av naturens eget rötskydd.

3. En ny altan ska byggas och den skyddas inte av tak. Vilket träslag väljer jag då?
Till den bärande konstruktionen väljer du impregnerat virke i träskyddsklass NTR/A för de delar som är i mark eller om träet är svårutbytbart efter inbyggnad i fuktig miljö. Annars kan impregnerat virke i träskyddsklass NTR/AB användas. Till gångytorna rekommenderas impregnerad trall som är i träskyddsklass NTR/AB. Till staket kan du välja virke av gran med finsågad yta eller impregnerat i träskyddsklass NTR/AB. Stolpar som står i marken ska vara av impregnerat virke i träskyddsklass NTR/A.

4. Vilka sorters impregnerat trä finns det?
Det finns fyra träskyddsklasser för kvalitetskontrollerat, impregnerat trä som tillhandahålls i bygg-och trävaruhandeln:

 • NTR/M för konstruktioner i havsvatten (salthalt 0,5 – 3,0 procent) på västkusten, men kan även användas i mark eller vatten där konstruktionen utsätts för extrema påkänningar.
 • NTR/A för virke i permanent kontakt med mark, sötvatten eller bräckt vatten, samt i konstruktioner, även ovan mark där personsäkerheten kräver att den inte försvagas eller som kan vara svåra att inspektera eller byta ut, som till exempel staket- och stängselstolpar och bryggor.
 • NTR/AB för virke som är utsatt för väder och vind eller kondens, men som inte är i kontakt med mark eller vatten, som till exempel trall, staketspjälor och trädgårdsmöbler.
 • NTR/B för färdiga utvändiga snickerier - som till exempel fönster och ytterdörrar.

5. Måste impregnerat trä underhållas?
Nej, om impregneringen är rätt utförd behöver det impregnerade virket inte underhållas för varaktighetens skull. Rätt impregnerat trä enligt NTR-systemet garanterar ett långvarigt skydd mot främst röta.

Vill du behålla det fräscha utseendet på det impregnerade virket, bör du med jämna mellanrum bestryka det med träolja. Denna behandling hjälper även det impregnerade virket att bättre motstå vissa formändringar, typ sprickbildning, i starkt utsatta lägen som på husfasader och bryggor.

6. Varför används sällan trädslagen ek och lärk utomhus?
Troligen är det beroende på priset och tillgängligheten. Vår svenska furu och gran uppfyller oftast kriterierna för de flesta användningsområden och är betydligt billigare.

Det finns ingen anledning varför du inte ska använda ek. Ekens kärna är ett beständigt material (splintveden har inte samma beständighet), men kräver förborrning och infästning med rostfria skruv och beslag. Behandling sker oftast med träolja. Lärk har fått ett oförtjänt gott rykte. Det är inte underhållsfritt som många påstår. Skillnaden i egenskaper mellan furukärna och lärkkärna är inte så stor. Till lärkens nackdel kan nämnas att den är lite besvärlig att arbeta med. Är inte lärken nedtorkad till rätt fuktkvot tenderar den att slå sig. Vid montage av lärk gäller att förborra och använda rostfria infästningsprodukter.

7. Vilket virke är lämpligast när man bygger ett staket?
Till staket rekommenderas gran och för bästa möjliga resultat bör virket ligga under 16 procent i fuktkvot. Skydda uppåtvänt ändträ. Doppa ändträ i penetrerande grundolja. Därefter stryker du en gång med en alkydolje grundfärg. Färdigmålningen utförs sedan med täckande färg som ska strykas två gånger, om inget annat anges av färgtillverkaren. Stolparna bör vara impregnerade i träskyddsklass NTR/A, om de grävs ned.

Gratis byggbeskrivningar – en bra start i byggprojektet

Svenskt Trä har, i samarbete med Sveriges bygg- och trävaruhandlare, levererat byggbeskrivningar sedan 1983. Med de 47 olika byggbeskrivningarna som finns att ladda ned på www.byggbeskrivningar.se får du en bra start i byggprojektet. Du kan även hämta tryckta byggbeskrivningar hos bygg- och trävaruhandlare anslutna till Svenskt Trä. På www.byggbeskrivningar.se finner du också byggfilmer om hur du bygger, ett dimensioneringsverktyg och en sökfunktion för att hitta din närmaste bygg- och trävaruhandlare.

Svenskarnas tio-i-topp byggprojekt

 1. Altan
 2. Måla utomhus
 3. Enkelboden
 4. Bastu
 5. Bryggor
 6. Tilläggsisolering av fasad
 7. Enkelstugan
 8. Lekstuga
 9. Byta fönster
 10. Tak över uterum

Källa: Svenskt Trä. Statistiken bygger på antal distribuerade byggbeskrivningar under 2014 – till bygg- och trävaruhandlare som är anslutna till Svenskt Trä.


Visste du det här om trä?

Trä isolerar värme!

I Sverige är nästan alla småhus byggda med trästommar. En av anledningarna är att trä är värmeisolerande och spar energi. Trä isolerar 10 gånger bättre än betong, 350 gånger bättre än stål och 1 700 gånger bättre än aluminium.

Trä är starkt!

Trä är ett av våra starkaste konstruktionsmaterial i förhållande till sin vikt. Genom limträteknik kan materialet göras ännu starkare och idag blir träbroar för gång-, cykel och biltrafik allt populärare.

Trä är tåligt mot brand!

Låter kanske märkligt, men är faktiskt sant. Det beror på att trä brinner relativt långsamt och kontrollerat. Det gör att konstruktioner av massivt trä behåller sin bärförmåga längre än till exempel metall vid brand och kollapsar därför inte så snabbt.

Trä används för att bygga flervåningshus!

Flervåningshus i trä blir allt vanligare sedan man år 1994 tog bort bestämmelser som förbjöd trä i högre hus än två våningar.


Ordlista för nybörjare

 • Sågat virke – virke med fyra sågade sidor. Ersätts i allt större utsträckning av dimensionshyvlat virke.
 • Dimensionshyvlat virke – virke som hyvlats på fyra sidor för att erhålla ett visst tvärsnittsmått. Har utseendemässigt lägre kvalitet än planhyvlat virke och används främst för inbyggnad.
 • Råhyvlat (råplanat) virke – virke med rektangulärt tvärsnittsmått. Ena flatsidan sågad (god sida) och övriga sidor hyvlade.
 • Finsågad yta - virke som sågats efter torkning. Används främst till utvändiga panelbrädor eftersom målarfärg får bättre fäste på en finsågad yta.
 • Spontat virke – virke med fjäder på ena kantsidan och not (ränna, spår) på den andra. Används för sammanfogning. Not + fjäder = spont fog.
 • Falsat virke – vanligtvis panelbrädor med längsgående vinkelrät nedskärning på kanterna som gör att två brädor överlappar varandra vid sammanfogning.


Sverige är ett träland – fakta

 • I Sverige produceras 17 miljoner kubikmeter sågade trävaror årligen.
 • Sverige är världens näst största exportnation av trä. Kanada innehar förstaplatsen.
 • Våra främsta exportmarknader är Storbritannien med 2,6 miljoner m3, Egypten med 1,6 miljoner m3 och på tredjeplats Norge med knappt 1 miljoner m3.
 • Den exportmarknad som ökar snabbast är Kina där exporten från Sverige idag är fyra gånger större än för två år sedan.
 • I Sverige finns cirka 130 större sågverk som producerar mer än 10 000 m3 virke per år.
 • Svenskt trä levererar trävaror med hög kvalitet över hela världen.
 • Trä är en förnybar och klimatvänlig råvara.
 • Sågverken utgör en resurssnål industri. Det mesta av ett träd går att ta tillvara och utnyttja, spillet är försumbart.
 • Omkring 2/3 av Sverige är täckt av skog. Skogen tar inte slut. Idag finns det dubbelt så mycket skog i Sverige som för 100 år sedan. I själva verket avverkar vi bara 70 procent av tillväxten.


Ytterligare information:
Johan Fröbel, rådgivare trä- och limträprodukter, Svenskt Trä

070-289 79 68, johan.frobel@svenskttra.se

Presskontakt:
Camilla Carlsson, kommunikationsansvarig, Svenskt Trä
072-702 79 65, camilla.carlsson@svenskttra.se

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration