Trädagen 2014

Under träbranschens årliga konferens Trädagen som hölls i Stockholm den 9 april rådde enighet om att branschen har återhämtat sig efter några svåra år. Nu spås en ökning på både den inhemska och flera internationella marknader.

Det var överlag optimistiska tongångar som rådde när träbranschens företrädare möttes på Trädagen 2014 i Münchenbryggeriet i Stockholm den 9 april. Arrangör var Svenskt Trä (en del av Skogsindustrierna) och Trä- och Möbelföretagen.  

Dagens tema var ”Potentialen i den träförädlande industrin och vad som behövs för att utveckla den”. På programmet stod även ämnen som Förutsättningar och framtid, Företagandet, Industrin kapitalet och samhället samt Marknadstrender för träprodukter. 
 
David Johnsson, vd för Trä- och Möbelföretagen samt Mikael Eliasson, direktör för Svenskt Trä öppnade Trädagen 2014. Moderator var Lydia Capolicchio.
 
Dagen inleddes av Håkan Ekengren, statssekreterare på Näringsdepartementet. Håkan kunde utifrån sin position se att träindustrin har goda förutsättningar för en positiv utveckling den närmaste tiden. 
 
Christer Karlsson, Professor och Academic Director på Copenhagen Business School, höll ett intressant anförande om hur framtidens produktionssystem utvecklas i nätverk. Han påpekade vikten av att ha en tydlig strategi som företagen ska hålla sig till. Tydliga mål, policys och en vision som alla i företagen känner till och kan följa i alla sina beslut, är en mycket viktigt faktor för att lyckas. För att vinna framgång är det också viktigt att de anställda ges ökat utrymme för att kunna ta egna beslut. Det ökar tillfredsställelsen i arbetet. Företagens ledningar bör också satsa på och stimulera till en positiv kultur och anda i företagen. Det kommer att bli allt viktigare framöver med tanke på de nya generationernas nya ideal och krav. Samtidigt ska företagen tänka på att inte göra allt i hela värdekedjan utan bara satsa på de delar i kedjan där företagen har sin spetskompetens och kan se en stark ekonomisk fördel.
 
Tomas Nord, innovationsforskare och lektor vid Linköpings universitet, gav de församlade en utgångspunkt för den träförädlande industrin. Han konstaterade att branschen haft en relativt god lönsamhetsutveckling fram till 2008 då den gick ner ordentligt. Men nu ser han en ljusare bild i horisonten. För 2014 tror han att lönsamheten landar runt två till tre procent. Han poängterar att det är viktigt att ha ett stort resursutnyttjande, till exempel att vi tar hand om ”hela stocken”, och att det fortfarande finns delar i råvaran trä som kan utnyttjas mer optimalt. Faktorer som han ser skulle öka vinstmarginalerna är bland annat att lägga mer kraft på sälj, det finns också utrymme för att öka kostnadseffektiviteten och att arbeta proaktivt. Det pekar den nya utredning på som han för närvarande håller på med och som kommer inom kort.
 
Hur arbetar företagen idag? Vilka frågor är speciellt kritiska? Vilken syn har företagen på framtiden, kapitalbehovet, sig själva och industrins utveckling framåt? Det var frågor som ställdes till de tre efterkommande talarna under rubriken Företagandet. 
 
Olof Axelsson, VD för Flexator som producerar trähus, var först ut att besvara de frågorna. Olof ville lyfta fram hur viktigt det är att göra det man är bra på s.k. ”smart housing”. I Flexators fall är det att arbeta rationellt och standardisera så mycket som möjligt. 
– Vi ber inte kunden om en halv- eller helfärdig ritning, utan vi tror att vi kan uppfylla kundens önskemål bättre om vi får en kravspecifikation. I den berättar han eller hon vad de vill ha huset till. Är det till exempel ett daghem så vill vi veta: För hur många barn? Hur många måltider ska serveras? Ska de kunna sova på dagiset? Utifrån de önskemålen kan vi göra ett hus som är både billigare och effektivare, eftersom vi har kunskap att bygga rationellt och kan på ett optimalt sätt standardisera produkten, sa Olof. Han konstaterade också att 80 procent av alla småhus byggs i fabrik i dag.
 
Per Andersson, produktionsansvarig och platschef på Derome Timber, har en stark tro på att trä kommer att öka sin andel som husbyggnadsmaterial. Derome driver bland annat ett stort sågverk och Per ser främst tre sätt att öka lönsamheten i sin verksamhet. Det kan göras genom att: 1. Fokusera på försäljningspriset, 2. Vidareförädla – skapa mer värde för kunden, 3. Att göra det man är bäst på.
 
Charlotte Bohman från Bohman Invest poängterade hur viktigt det är att skapa en unikitet, att ha något unikt att erbjuda och att utveckla det under tiden. På så sätt har produkten eller tjänsten ett värde som inte sjunker, förutsatt att det är anpassat och utvecklat efter kunden behov. Charlotte nämnde också att utvecklingstakten ständigt ökar samt att företagen i dag måste delta på den ”digitala marknaden”, dvs att kommunicera och positionera sig i de sociala medierna. En annan utmaning hon såg var att öka de anställdas motivering.
 
– De unga i dag är minst lika intresserade av att få ett jobb med ett utvecklande och intressant innehåll som att jobbet ska vara välbetalt.  De kan gå ner i lön om jobbet verkar stimulerande. Så lös upp gamla strukturer som sitter i väggarna var Charlottes råd till de cirka 200 personerna i Münchenbryggeriets Stora hallen.  
 
Industrin, kapitalet och samhället var nästa huvudrubrik. Utöver de politiska förutsättningarna är tillgång på kapital en möjlighet för industrin att växa. Hur attraktiv är träförädlande industrin som sektor, och hur tänker riskkapitalbranschen? Kan träindustrin fortsätta vara en viktig regional motor?
 
Landshövding i Dalarna, Maria Norrfalk, var nästa deltagare på podiet. Maria nämnde att hon var lyckligt lottad som bodde i träriket Dalarna med anrika trätraditioner. Falun, som ingår i Trästad-nätverket, har antagit en kommunal träbyggnadsstrategi som anger att kommunen ska vid varje kommande byggprojekt alltid överväga alternativet att bygga i trä. Ett exempel som hon gärna ser att andra kommuner tar efter och att det borde gälla i hela landet. Maria ser också ljust på framtiden vad det gäller byggnation i trä. 
 
Thomas Hovenstam, Investment Advisory Professional, på företaget Triton berättade om hur man som investerare ser på den träförädlande industrin. Triton har investerat i träföretag, främst familjeägda, och har ögonen på branschen i dag också. Viktigt, betonade Thomas, är att det finns delar i företagen som investmentbolagen kan utveckla med hjälp av både nytt kapital och ny kunskap. 
 
– Vi vill inte bara ta över ett företag utan det måste finnas en vilja från företagets ledning att stanna kvar i företaget under en längre period eftersom de värden som redan finns i företaget inte får försvinna. Bäst är om det finns en stark ledning i företagen som kan ge kontinuitet. Gärna också en Zlatan i teamet, sa Thomas, men ändrade sig till att han kanske hellre ville ha en Kim Källström, som kan lägga upp och fördela spelet och som inte är så individuellt prestationsinriktad. 
 
– Sverige har en mycket stor potential i världen. Ni vet inte hur starkt varumärket Sverige är utomlands. Använd det mer i kontakterna utomlands, uppmanade näste talare, svensk-amerikanen Bruce Uhler, Environmental Sustainability Ambassador på trägolvföretaget Kährs. Bruce gav snabbt tre tips om vad ett företag bör fokusera på. För det första ska kraften på försäljningen ökas. Att minimera risker är det andra och det tredje är att öka värdet på varumärket. Bruce, som arbetar med hållbarhetsfrågor på Kährs, sa också att just de delarna kommer att få allt större betydelse framöver. I sin roll som hållbarhetsambassadör på företaget poängterade han vikten av att företaget måste utvecklas hållbart.
 
– För fem år sedan pratade alla om att företaget ska vara ”green”. I dag och framåt gäller värdeorden ”sustainability and progress”, avslutade Bruce.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration