Marknadstrender för träprodukter

Inför eftermiddagens diskussion om marknadstrender för träprodukter talade Urban Bäckström, VD för Svenskt Näringsliv.

Urban gav en snabb historisk tillbakablick på svensk industris utveckling och kunde konstatera att:

– Många tror att svensk industri i dag bara är en skugga av sitt forna jag. Det är fel. Den är lika värdefull i dag som för 50 år sedan. Vi har varit och vi är faktiskt fortfarande en stark industrination. Det är äganderätten, näringsfriheten och marknadsekonomin, som la grunden för den starka ryggraden i Sveriges utveckling på världsmarknaden, sa Urban. 

– Men vi har utmaningar framför oss. En är globaliseringen. Och här önskar vi större förståelse från makthavarnas sida. De bör underlätta för företagen genom att inte stifta nationella lagar som begränsar deras handlingsutrymme på den internationella marknaden, sa Urban.

Den avslutande debatten, under ledning av Peter Eklund, styrelseordförande för Svenskt Trä och vd för Bergkvist Insjön, hade rubriken Marknadstrender för träprodukter. I den deltog Erik Eliasson, marknadschef på Norra Timber, Gustaf Edgren, ansvarig branschutveckling trähus på TMF, David Johansson, vd på TMF, Jörgen Hermansson, VD på Stora Enso Building and living samt Lars Martinson, koncernchef för det familjeägda träförädlingsföretaget Martinsons.

Vi ser en uppgång för träindustrin redan under det här året.

Inledningsvis gavs några korta presentationer från debattdeltagarna. Under debatten kunde debattörerna bland annat i stor utsträckning enas om följande punkter:

 • Vi ser en uppgång för träindustrin redan under det här året.
 • Uppgången gäller de flesta marknaderna, UK och Tyskland ser bra ut. Ryssland är ett frågetecken, men minskad export från deras sida kan skapa ett ökat utrymme för svensk träindustri. I Nordafrika finns en stor potential. Den ser dock lite olika ut i Egypten, Algeriet, Marocko. Generellt kan man säga att potentialen ökar ju längre österut på kontinenten länderna ligger. Relativt nya marknader är Asien och Kina. Där plöjer Svenskt Trä nu ny mark med många insatser för att öka den svenska träexporten. Utmaningen i Japan är den statssubvention som i sin nuvarande utformning utgör ett hinder för den svenska exporten.
 • Trä som material har fler möjligheter än vad vi ser i dag. Produktutveckling och att hitta nya produktsortiment är viktigt.
 • Valutan svänger snabbare i dag. Pundet minskade för en tid sedan med 10 procent på bara 6 veckor och därför bör man säkra kurserna i större utsträckning framöver.
 • Våra träföretag bör fokusera mer på hållbarhet.
 • Husbyggandet har varit eftersatt i Sverige och det finns ett uppdämt behov av bostäder. Vi kan se idag att politikerna är medvetna om det, vilket kommer att påskynda den processen.
 • Allt fler har insett hur många fördelar trä har jämfört med alternativa byggmaterial. Vi behöver också bli bättre på att kommunicera det.
 • Vi som producerar i Norrland ser en stark ökad efterfrågan just nu.
 • Det finns en stor potential i renoveringarna av ”Miljonprogrammen”. Inget har skett där på många år och kan vi lansera träet som ett bra ekonomiskt alternativ i den processen så har vi mycket att vinna.

Peter Eklund summerade debatten och konstaterade att dagen varit mycket intressant och att den gemensamma synen är att träbranschen, efter några magrare år nu kan se en positiv utveckling framför sig.

Avslutningsvis informerade Mikael Eliasson om Svensk Träs nuvarande strategiinriktning och vad Svenskt Trä fokuserar på i år. Det gjorde han med punkterna:

 • ”Ligga i framkant – förflytta resurser framåt (nya marknader)
 • Ökad kunskap om marknaden – fördjupade analyser
 • En fortsatt stark hemmamarknad
 • Träbyggnadssatsningen (Träbyggnadskansliet) en spjutspets
 • Forskning och kunskapsspridning en förutsättning - Processegenskap och produkt
 • Produktifiering
 • Ännu vassare kommunikation
 • Aktiva i ”Europaarbetet”

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration