Program 2014

Trädagen är ett arrangemang av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och Trä- och Möbelföretagen. Trädagen arrangerades onsdagen den 9 april 2014 i samband med Skogsnäringsveckan.

Plats: Mässhallen, Münchenbryggeriet, Stockholm

09.00 Inledning

David Johnsson, vd Trä- och Möbelföretagen
Mikael Eliasson, direktör Svenskt Trä

Politiken ger förutsättningarna

Håkan Ekengren, statssekreterare näringsdepartementet

Förutsättningar och framtid

Christer Karlsson, Professor och Academic Director Copenhagen Business School berättar hur framtidens produktionssystem utvecklas i nätverk. Tomas Nord, innovationsforskare och lektor vid Linköpings universitet ger en utgångspunkt för den träförädlande industrins utveckling. Hur ser den ut idag och vad kan vara en möjlig väg framåt?

Christer Karlsson, Professor och Academic Director Copenhagen Business School
Tomas Nord, innovationsforskare och lektor Linköpings universitet

Företagandet

Hur arbetar företagen idag? Vad upplever de som kritiska frågor? Vilken syn har de på läget, framtiden, kapital, sig själva och industrin framåt?

Ola Adolfson, vd Flexator
Per Andersson, sågverks- och teknisk chef, delägare Deromegruppen
Charlotte Bohman, Bohman Invest

Kaffepaus

Industrin, kapitalet och samhället

Utöver de politiska förutsättningarna är tillgång på kapital en möjlighet för industrin att växa. Hur attraktiv är träförädlande industrin som sektor, och hur tänker riskkapitalbranschen? Kan träindustrin fortsätta vara en viktig regional motor?

Maria Norrfalk, landshövding i Dalarna
Thomas Hofvenstam, Investment Advisory Professional, Triton
Bruce Uhler, Environmental Sustainability Ambassador, Kährs

Diskussion och sammanfattningar

Dubbning av 2013 års riddare av Trämarknadsorden

Moderator: Lydia Capolicchio

13.00 Lunch

14.00 Marknadstrender för träprodukter

Hur ser marknadsutsikterna ut för svensk industri och ekonomi i allmänhet och träindustrin i synnerhet 2014? Svenskt Näringslivs vd Urban Bäckström inleder med att ge sin syn på svensk konkurrenskraft och valutautveckling. Under ledning av Peter Eklund, vd Bergkvist-Insjön och styrelseordförande Svenskt Trä ges sedan några korta presentationer från initierade industrirepresentanter. Dessa följs upp av en diskussion som skall spegla de viktigaste trenderna och marknadsutvecklingen för den trämekaniska industrin.

16.00 Avslutning

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration