Foto: Sören Håkanlind

Fröåkra


Fotograf Sören Håkanlind

Namn: Fröåkra kostall
Byggår: 2011
Arkitekt: Arkkitehtitoimisto Jouni Pitkäranta Oy
Konstruktör: Moelven Töreboda AB
Byggherre: Tommy Gustavsson
Stomleverantör: Moelven Töreboda AB
Byggentreprenör: Novab
Ort: Lyrestad
Övrigt: Kornas komfort var utgångspunkten när ladugården skulle byggas. Ett stort önskemål att slippa invändiga stolpar, varför man gick på en lösning med limträbågar. Stommen består av 9 stycken C-takstolar samt påbyggnader på var sida.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration