Hästepallarna

Typ: Träbro: Gång- och cykelbro
Konstruktion: Snedstagsbro
Kommun: Uddevalla
Produktionsår: 2006
Konstruktör: Martinsons Träbroar AB
Leverantör: Martinsons Träbroar AB
 
Genom att montera samman flera stående balkliv och liggande limträbalkar kan lådtvärsnittet byggas upp. Balkar sammanbinds genom limning och spännstag i tvärled.
Balkliven kan tillverkas med överhöjning så att bron får en svagt bågformad linje. Lådbalksbroar får hög styvhet och klarar därmed längre spännvidder.
Farbanan utförs tät med tätskikt och asfalt eller grus. Lådbalksbroar görs oftast i ett då de klarar spännvidden 30 m.
Dimensionering, ytbehandling utförs enligt gällande Bronorm och den tekniska livslängden är 80 år.
 
Till skillnad mot en hängbro är snedkabelbron mer beroende av styvheten i balkarna under körbanan.
Dimensionering, ytbehandling utförs enligt gällande Bronorm och den tekniska livslängden är 40-80 år.

Genom att använda svenskttra.se accepterar du vår användning av kakor. Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy.