Kvarteret Limnologen

Läge: Växjö
Typ av byggnad: Flerbostadshus
Byggherre: Midroc Property Development
Ansvarig arkitekt: ArkitektBolaget genom Ola Malm
Medverkande arkitekter: Johannes Debus, Eva Haraldsson, Lena Nilsson, Olof Thedin, Ewa Bjerler, Kristina Bornholm
Landskapsarkitekt: Landscape, Rolf Larsson
Byggnadsentreprenörer: Martinsons byggsystem, NCC (betong), JSB (stomkompletteringar)
Konstruktör: Martinsons byggsystem (Träkonstruktioner), Tyréns (Grund och betongkonstruktioner)
Byggår: 2008. Etapp 2 pågår.
 
Varför bygger man åttavånings bostadshus i trä? En förklaring, tillsammans med alla andra, får man när man kommer in i husen i kvarteret Limnologen, vackert belägna vid sjön Trummen i Växjö. Här finns träkänslan. Den finns i doften, i tystnaden, i luften, i helheten. De fyra husen är helt byggda i trä: stomme, bjälklag, väggar och även hisschakten. Den understa våningen är dock djuten i betong för att ge husen tillräcklig stabilitet. Kvarteret Limnologen utgör ett lysande exempel på hur man kan bygga stort och spännande i trä.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration