Naturum Fulufjället

Typ: Byggnader med stor spännvid
Antal våningar: 2
Kommun: Älvdalen
Byggyta: 310
Produktionsår: 2002
Arkitekt: White Arkitekter, Uppsala genom Gunilla Hagberg
Konstruktör: Tyréns Växjö genom professor Tomas Alsmarker
Entreprenör: Generalentreprenör NCC med platschef Lennart Nauclear och snickarbas Lars-Erik Backlund
Byggherre: Naturvårdsverket genom Anders Bergquist och Per Wallsten 
 
Som civilisationens sista utpost mot vildmarken, nästan osynligt insmugen bland furorna, ligger denna byggnad. De helt uppglasade gavlarna i den annars ganska slutna och lådformade volymen förstärker byggnadens roll att förmedla en kontakt mellan människan och den orörda naturen. I den stora, rena trälådan, som till synes svävar över myren, förenas på ett föredömligt sätt ekologiska ambitioner med en god arkitektur.
 
Träet har använts på ett intressant sätt, såväl konstruktivt som gestaltningsmässigt. Det har resulterat i en ärlig och kraftfull byggnad av högsta klass.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration