Pumpkällehagen

Läge: Viskafors
Typ av byggnad: Grupphusområden
Byggherre: Viskaforshem
Arkitekt och uppdragsansvarig: Nylander arkitektur genom Ola Nylander
Arkitekt handläggande: Karlsson Wachenfeldt Arkitekter genom Mattias Karlsson
Inredningsarkitekt: Gunilla Allard
Landskapsarkitekt: Claes Högardh
Byggnadsentreprenör: Olofsson Bygg AB
Byggår: 2007-2008
 
Med grupphusområdet Pumpkällehagen visar Viskaforshem att man ser attraktiva bostäder som en viktig del i satsningen på framtiden. Området är placerat på en höjd i en skogsglänta där de 18 husen och gatorna omgärdar ett centralt torg, allt varsamt inpassat i den kuperade skogsmarken. Området präglas av estetik, energi, etik och ekologi; fyra e:n som skapar unika värden och innebär en målsättning som är unik för bostadsbyggande i Sverige - hög klass på bostadens estetik, mycket låg energiförbrukning och ekologiskt hållbara material.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration