Sjömagasin i Umeå

Typ: Byggnader med stor spännvid
Antal våningar: 2
Kommun: Umeå
Arkitekt: White Arkitekter AB, Susanne Åström
Konstruktör: WSP AB
Byggherre: Balticgruppen Fastighet AB
 
Sjömagasinet är en tolkning av äldre tiders magasin som tidigare kantade Umeås kajer. Dagens magasin är en modern kontorsmiljö med transparenta gavlar, av glas och stål, öppna mot älvens skiftningar. Långfasaderna är slutna med en ruff yta av granpanel i varierande bredder, behandlade likt gamla båtar med linolja, tjära och terpentin. Det gyllenvarma träet står i kontrast mot det grånande taket av obehandlat lärkträ. Träluckorna silar ljuset och ger byggnaden en skiftande och föränderlig fasad.
 
Inomhus präglas huset av en öppen klassisk rumsvolym. Väggar av slätspontade hyvlade brädor av furu övergår i ett glest ribbtak. Furun är behandlad med lut samt såpa, olja alternativt lack beroende på hur utsatt träytan är. Huset är förberett att anpassas efter olika hyresgästers behov. All teknik och alla installationer är gömda i träytorna och möjliggör cellkontor likväl som stora öppna rum.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration