Skogssauna Tomtebo

Läge: Norrlandet, Gävle
Typ av byggnad: Badhus, bastu och gästhus mm
Byggherre: Familjen Seitola-Gunnarsson
Ansvarig arkitekt: Meter Arkitektur AB genom Bengt Carlsson
Medverkande arkitekter: Pär Andreasson, Jesper Embring, Gustav Backström
Landskapsarkitekt: Lars Krantz, Wij Trädgårdar
Byggnadsentreprenör: Urfjället Bygg AB genom Kaj Stefanius, Bo Törnkvist
K-Konsult: Christian Evertsson, COWI AB, Göteborg
V-Konsult: Jonas Erdefelt, WESS Systems AB, Gävle
El-Konsult: Tommy Skog, Connectkonsult, Gävle
Markkonsult: Thomas Andersson, WSP, Gävle
Byggår: 2008-2011
 
Den smala paviljongen på halvön Norrlandet utanför Gävle bjuder på en upplevelse som hämtat sin näring från skogskojor och nordiska timmerhus, 1970-talets gillestugor, men framförallt från själva platsen och den sekelgamla helhetsmiljön. Byggnaden skapar ett arkitektoniskt gestaltat skogsbryn där massivträstrukturen står lätt i skogsmarken på platsgjutna betongplintar. Massivträskivorna bilder också scenografi för badupplevelsen där man på ett trädäck av kärnfuru rör sig fritt mellan ute och inne mot skogen och havet.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration