Trähus 2001

Typ: Flerfamiljshus
Antal våningar: 4
Antal lgh: 32
Kommun: Malmö
Byggyta: 300
Produktionsår: 2000
Arkitekt: Kim Dalgaard och Tue Traerup Madsen Köpenhamn
Konstruktör: Skanska Teknik
Entreprenör: Skanska
Leverantör: Södra Timber
Byggherre: Skanska Nya Bostäder
 
Trähus 2001 är ett frontprojekt för byggande av flervåningshus i trä. Byggtekniskt intresserade besökare har också tagit vara på möjligheten att i detalj studera lösningarna. Det som inte har varit lika tillgängligt har varit det bärande systemet eftersom det varit inklätt. Här följer därför en beskrivning av några viktiga detaljer.
 
Bjälklaget:
Bjälklagen i Trähus 2001 är semimassiva enligt tillverkaren Södra Building Systems patenterade lösning. De är tillverkade som element och enkelspännande med en spännvidd på max 5,4 meter. Ljudegenskaperna har testats på plats av Lunds Tekniska Högskola och bjälklagen uppfyller ljudklass B med råge. Flera lägenheter i Trähus 2001 har en öppen planlösning. Detta har åstadkommits genom avväxlingar till bärande väggar eller fristående pelare. Avväxlingarna har gjorts dolda med hjälp av stålbalkar, HEB-balkar med påsvetsad extra bred underfläns för att underlätta montaget. Det har inte varit några svårigheter att dölja stålbalken inom bjälklagshöjden och ändå ge utrymme för såväl installationer som ljudisolerande undertak. I en framtida vidareutveckling skall dessa avväxlingar kunna utföras helt i trä. Tekniken finns och med en framtida efterfrågan på dessa konstruktionselement kommer säkert tillverkning att starta. Utrymmet mellan den bärande semimassiva bjälklagskonstruktionen och undertaket har nyttjats till dragning av ledningar för tappvatten, sprinklervatten, el, tv och tele. De grövre avloppsrören och avluftningsrören har förlagts i skarven mellan bjälklagselementen. All vertikal dragning av installationer till lägenheterna har samlats i schakt åtkomliga från trapphuset.
 
Bärande väggar:
De bärande väggarna är alla utförda som traditionella regelväggar. Där större bärförmåga krävts har flera reglar satts samman i regelpaket, ibland upp till fyra stycken. För vindstabiliseringen finns dragstag av stål, skarvade våningsvis. Avstyvningen av väggarna sker med gipsskivor eller gipsskivor i kombination med plywood.
 

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration