Ulls hus - Ultuna

 
 
 
Byggår: 2014
Arkitekt: Ahrbom & Partner AB
Konstruktör: Bjerking AB
Antal våningar av trä: 4
Höjd från mark till nock: 27 m
Ref. vindhastighet: 24 m/s
Terrängtyp: II
Snözon: 2,0
Stabilisering utförs via: Skivverkan i bjälklagen där horisontallaster för ned till grunden via CLTväggar, vindkryss samt hisschakt och trapphus
Spännvidd bjälklag: 7,2 m

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration