Universeum

Typ: Byggnader med stor spännvid
Antal våningar: 5
Kommun: Göteborg
Byggyta: 10 700
Produktionsår: 2001
Arkitekt: Wingårdh Arkitektkontor AB, Göteborg
Konstruktör: FB Engineering AB
Entreprenör: Tuve Bygg (generalentreprenad), Skanska (schakt och grund),
Moelven Töreboda (limträ)
Snözon: 1,5
 
Entrédelen till Universeum är kanske Sveriges mest spektakulära träbyggnad. Här visas, närmast övertydligt, att det går att bygga stora konstruktioner i trä. Användningen av materialet är kompromisslöst, avskalat och konsekvent och visar på en önskan att utforska dess yttersta gräns. Den djärvt utskjutande fackverkskonstruktionen och fasadens kombination av glas/plast och trä har med rätta blivit ett signum för husets exteriör och den kraftfulla pelarkonstruktionen i entréhallen det interiöra kännetecknet.
 
Huset är friskt, fräckt och spännande snarare än vackert. Dess robusta karaktär understryker Universeums ambition att inspirera till experiment och tillåtande kreativitet.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration