Valla Berså

Namn, Byggår, Arkitekt, Konstruktör: Valla Berså, 2017, Byggherre: Lindstén fastigheter
Entreprenör: Åhlin  Ekroth Byggnads
Arkitekt: Winell & Jern Arkitekter, Konstruktör Gärderup Byggkonstruktion AB, Stomleverantör: Martinsons Byggsystem
Ort: Linköping
Antal våningar av trä: 5
Höjd från mark till nock: 17,2m (fläktrum 18,84m)
Vindkurva och terrängtyp: Vindkurva 24m/s, Terrängtyp 3
Snözon: 2,0kN/m²
Stabiliseringen utförs via? KL-trä
Spännvidd bjälklag: Längsta spännvidd 6,4m
Ljudklass: Ljudklass B mellan lägenheter och på installationer
U-värde i vägg och tak: Yttervägg: 0,1W/m²    Tak: 0,08W/m²
Energiprestanda: NNE (NäraNollEnergi hus) total energianv: ≤ 55kWh/m² A-temp/år
Antal lägenheter: 69

 

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration