Villa Karlsson

Typ: Enfamiljshus
Antal våningar: 2
Kommun: Västerås
Byggyta: 206
Produktionsår: 2003
Arkitekt: Tham Videgård Hansson Arkitekter AB genom Martin Videgård
Hansson och Bolle Tham
Entreprenör: Byggessen AB genom Thomas Sahlin
Byggherre: Björn och Berit Karlsson
 
Som en välkommen lustifikation ligger denna villa i sin omgivning. Husets närmast arketypiska form, valet av trä i fasad och tak samt den faluröda färgen har en tydlig förankring i svensk byggnadstradition. Interiören överraskar med höga, tvärställda ljusschakt men saknar den konceptuella styrka som byggnadens yttre besitter. En otraditionell fönstersättning i såväl fasad som takfall, kaxiga ”solskydd” och obefintliga taksprång ger dock byggnaden ett självständigt och personligt uttryck.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration