Virserum

Typ: Träbro, tägbro
Konstruktion: Plattbro
Produktionsår: 2005
Konstruktör: Martinsons Träbroar AB
Entreprenör: Martinsons Träbroar AB
 
Plattbroar tillverkas av balkar på högkant som spänns samman i tvärriktningen med stålstag.
Plattbroar spänns samman antingen på fabrik eller på byggplatsen beroende på dess längd. Mycket långa plattbroar kan tillverkas i flera spann.
Farbanan görs tät med asfalt eller grus.
Dimensionering, ytbehandling utförs enligt gällande bronorm och den tekniska livslängden är 80 år.
 
Träbron Phytagoras byggdes över Virserumsån på väg 672, dimensionerad för full trafiklast.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration