Stort intresse för modernt träbyggande vid konferens i Shanghai

220 kinesiska deltagare visade stort intresse för modernt träbyggande och dess implementering i Kina vid Skogsindustriernas konferens i Shanghai den 10 november.

Vid konferensen, ”Modern Solutions for Building in Wood”, som genomfördes i samarbete med European Wood, närvarade viktiga beslutsfattare inom målgrupperna arkitekter, designer, ingenjörer och politiker. Presentationer framfördes av europiska och kinesiska experter.

I anslutning till konferensen genomfördes en utställning där den europiska industrin visade upp byggnadslösningar för modernt träbyggande. Utställningen var välbesökt och uppskattad av konferensdeltagarna.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration