Genom att använda svenskttra.se accepterar du vår användning av kakor.

Stort intresse för modernt träbyggande vid konferens i Shanghai

220 kinesiska deltagare visade stort intresse för modernt träbyggande och dess implementering i Kina vid Skogsindustriernas konferens i Shanghai den 10 november.

Vid konferensen, ”Modern Solutions for Building in Wood”, som genomfördes i samarbete med European Wood, närvarade viktiga beslutsfattare inom målgrupperna arkitekter, designer, ingenjörer och politiker. Presentationer framfördes av europiska och kinesiska experter.

I anslutning till konferensen genomfördes en utställning där den europiska industrin visade upp byggnadslösningar för modernt träbyggande. Utställningen var välbesökt och uppskattad av konferensdeltagarna.