Uppskattad konferens om träbyggandets roll i förtätningen av staden Paris

Den 14 december 2011 ordnade Svenskt Trä en konferens i Paris för arkitekter. Temat var träbyggande som en lösning på förtätningsbehovet av städer som Paris.

Förtätningen av den ständigt växande staden Paris är ett aktuellt ämne i Frankrike. Tack vare att trä är ett lätt material i förhållande till sin bärkraft, lämpar sig trä mycket bra för förtätning av städer t.ex. vid vertikal förtätning, dvs att man bygger till fler våningar på redan existerande hus. Även för byggnader som kilas in i utrymmen mellan befintliga byggnader är trä ett mycket lämpligt byggmaterial, liksom vid renoveringar och tillbyggnader.

Bland talarna på konferensen återfanns den kända franska stadsarkitekten Francoise Hélène Jourda, den schweiziska arkitekten och träförespråkaren Markus Mooser, och Bertrand Lemoine, projektledare för Paris stadsutveckling. Över 200 arkitekter närvarade vid seminariet och ytterligare ett 50-tal följde seminariet i datorn via streaming.

Konferensen är startskottet för Svenskt Träs informationssatsning ”Innovative Construction Solutions” mot den franska byggsektorn. Syftet är att presentera bygglösningar i trä för till- och påbyggnader, skolbyggnader, kommunala bostäder och kontorsbyggnader.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration