Industriellt byggande och nya marknader möjligheter för träindustrin

Från Trädagen signalerades en fortsatt god utveckling inom träbyggandet, även om ett lågt byggande i Sverige håller tillbaka marknaden. Den svenska träindustrins framgångar på nya marknader utgör också ljusa inslag i en sektor som just nu går igenom en krävande period.

Trädagen genomfördes den 17 april 2013 på Norra Latin i Stockholm. Årets tema var Tid att bygga – framtid med Trä. Dagen är en del av Skogsnäringsveckan och genomförs av Svenskt Trä, TMF (Trä- och Möbelföretagen) och Föreningen Svenska Sågverksmän.
 
Fortsatt god utveckling för träbyggande
- Vi har idag i Sverige en bostadskris med en ackumulerad brist på 250 000 bostäder, en brist som förvärras med nuvarande byggtakt, säger Leif G Gustafsson, vd på TMF.
 
Kommunerna har en viktig roll i byggandet. Erland Ullstad från Växjö Kommun samt Ulrik Berg från Umeå Kommun vittnade om en god potential för träbyggande i Sverige. Statssekreterare Magnus Kindbom från landsbygdsdepartementet bekräftade att träindustrin är en viktig del i departementets skognäringssatsning Skogsriket.
 
John White från den brittiska branschorganisationen Timber Trade Federation såg svenskt träbyggande som en exportmöjlighet.
 
Anders Lindholm, vd Eksjöhus, och Per-Erik Andersson, vd Sveden AB, kvitterade uppmaningen och gav flera konkreta exempel på hur industrin arbetar med en ökad förädlingsgrad och kundanpassning.
 
Träindustrin viktig för skogsbruket
Johan Freij från Danske Bank pekade på den viktiga roll som sågverken och träindustrin har för skogsbrukets lönsamhet. Sågverken brottas med en svag marknad, stark krona och höga råvarukostnader. Det måste finnas resurser för satsningarna på såväl produkt- som processutveckling. Freij underströk vikten av ett ökat industriellt träbyggande och fortsatt fokus på nya marknader.
 
Positiva signaler från nya marknader
- I Kina finns ett stort intresse för svenskt trä. En stark närvaro av svensk träindustri och ett växande intresse för den nordiska stilen har bidragit till detta, säger Jan Söderlind, Svenskt Trä.
 
Svenskt Trä genomför nu extra satsningar på den kinesiska marknaden, bland annat genom två konferenser riktade till kinesisk möbelindustri.
 
Jan Söderlind ser också positivt på utvecklingen för svenska trävaror i Gulfländerna, där byggtakten är hög.
 
För mer information, vänligen kontakta:
Mikael Eliasson, direktör Svenskt Trä, Skogsindustrierna, 070-564 82 10
Leif G Gustafsson, vd TMF (Trä- och Möbelföretagen), 08-762 72 58
Charlotte Apelgren, kommunikationsansvarig Svenskt Trä, Skogsindustrierna, 070-661 78 81

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration