Svenskt Trä rustar hemmasnickaren och proffsbyggaren inför sommaren

Våren är här och Svenskt Trä är igång med vår- och sommarkampanjer för att locka såväl hemmasnickaren som proffsbyggaren till bygg- och trävaruhandeln samt underlätta för dem att bygga med trä.

Syftet med kampanjen för hemmasnickaren är att inspirera och informera om Svenskt Träs 47 byggbeskrivningar, som visar hur man bygger exempelvis en altan, ett staket eller en carport. Byggbeskrivningarna finns samlade på hemsidan byggbeskrivningar.se och tryckta byggbeskrivningar finns att hämta hos de bygg- och trävaruhandlare som är anslutna till Svenskt Trä. På byggbeskrivningar.se och på YouTube finns även instruktionsfilmer som visar hur man går tillväga, baserade på 33 av byggbeskrivningarna.
 
Nytt för i år är att byggbeskrivningarna har en egen Facebook-sida: ”Byggbeskrivningar”, med bland annat tips och råd kring träbyggande. Sidan lanserades i förra veckan. Förutom Facebook-sidan och Facebook-annonsering omfattar kampanjen även annonsering i bland annat heminredningspress och bannerreklam.
 
– Kampanjen har varit lyckad tidigare år då vi har haft som mest 75.000 besökare per månaden under sommaren på hemsidan. I år hoppas vi på Facebook där vi vet att många av hemmasnickrarna finns, säger Johan Fröbel, rådgivare trä- och limträprodukter på Svenskt Trä.
 
För de professionella hantverkarna kommer Svenskt Trä att i annonser och broschyrmaterial uppmana dem att ladda ner appen Lathunden. En tävling ordnas också där hantverkaren uppmanas att komma med idéer om vad som saknas eller kan göras bättre i appen.
 
Lathunden-appen, som är gratis, är en hjälpreda som innehåller verktyg för att räkna fram virkesåtgång och få rätt dimension på konstruktionsvirke och limträ.
 
– Lathunden-appen har blivit en favorit bland hantverkare och andra i byggbranschen och hittills har den laddats ner av 12.500 personer. Nu vill vi även få dessa och nya användare att hjälpa till att förbättra appen ytterligare via en tävling, säger Johan Fröbel.
 
Mer information:
 
Kontaktinformation:
Johan Fröbel, rådgivare trä- och limträprodukter, Svenskt Trä, tfn 070-289 79 68 eller johan.frobel@svenskttra.se
 
Charlotte Apelgren, kommunikationsansvarig Svenskt Trä, tfn 070-661 78 81, eller charlotte.apelgren@svenskttra.se

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration