Fler funktioner i nya VilmaBas

Svenskt Trä och Sveriges Bygg- och järnhandlareförbund lanserade nyligen en uppdaterad version av webben VilmaBas.se vars syfte är att skapa ett branschgemensamt register över egenskapsdeklarerade trävaror. I den nya versionen är de 400 produkterna som finns på sajten kopplade till ett specifikt VB-nummer så att konsumenten kan vara säker på att få rätt produkt. En annan nyhet är att sajten fungerar lika bra på smartphone och läsplatta som i datorn.


– Att beställa trä har tidigare inneburit att produkterna kunde skilja i mått och kvalitet beroende på leverantör. Med VilmaBas har vi standardiserat och bestämt kriterier som varje produkt ska leva upp till. Det handlar om en egenskapsdeklaration som säkrar kvaliteten på svenska träprodukter, säger Christer Green, projektledare på Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund.

I träbranschen har det länge saknats ett gemensamt synsätt för hur olika trävaror ska kategoriseras och standardiseras. Många produkter har tagits fram lokalt och trots att de hetat samma sak och haft samma användningsområde har de ofta skiljt sig mycket från varandra. Det har gjort det svårt att kvalitetssäkra träprodukter; ett problem som VilmaBas syftar till att avhjälpa.

I den nya versionen av sajten är varje produkt kopplad till en specifik identitet (VB-nummer) och samtidigt har man kopplat standarder som hänförs till produkten. De kommer att användas av sågverk och hyvlerier som en kvalitetsmärkning som talar om att produkten lever upp till branschstandard. En annan nyhet är att VilmaBas nu är responsiv och fungerar lika bra i läsplattor och smartphones som i datorn.

– VilmaBas är ett viktigt verktyg för alla som arbetar med trä. Från konsumenten, arkitekten och konstruktören, till entreprenören och sågverken. Det handlar om att säkra och höja kvaliteten på svenska träprodukter och på så vis göra dem mer attraktiva. Detta är extra viktigt i en tid då intresset för att bygga i trä ökar. Idag är trä det enda förnybara byggmaterialet och vi ser att fler, både privatpersoner och större entreprenörer, vill bygga i trä, säger Johan Fröbel på Svenskt Trä.

Se den nya versionen på www.vilmabas.se

Om Sveriges Bygg- & Järnhandlareförbund
Sveriges Bygg- & Järnhandlareförbund företräder bygg- och järnhandlare i Sverige inför myndigheter, media, leverantörer, kunder, andra branscher m fl. Förbundet arbetar aktivt med olika branschfrågor, som t ex miljö- och IT-frågor, och erbjuder bland annat affärsjurist, branschanpassade utbildningar och gynnsamma försäkrings-lösningar.

För mer information
Johan Fröbel, Rådgivare trä- och limträprodukter
, Svenskt Trä
, tel: 08-762 79 68
, johan.frobel@svenskttra.se
Ulf S. Gustafsson, VD
, Sveriges Bygg- & Järnhandlareförbund, tel: 08-762 76 57, ulf.gustafsson@byggjarnhandlarna.se
Christer Green, projektledare
, Sveriges Bygg- & Järnhandlareförbund
, tel: 08-762 76 54
, christer.green@byggjarnhandlarna.se

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration