Svenska sågverk har stärkt marknadspositionen i Kina

Intresset för svenska trävaror fortsätter att öka i Kina. De marknadsinsatser som sågverken och Svenskt Trä genomfört de senaste åren har också positionerat Sverige som en pålitlig leverantör av kvalitetsvaror. Det är två slutsatser från den årliga konferensen Global Wood Trade, som nyligen hölls i Qingdao.

– Kina är fortfarande en relativt ny marknad, men intresset hos importörer och grossister är stort. Vi ser också att försäljningen breddats, från enbart sidobrädor av gran till att också innefatta centrumvaror och furu. Det bidrar till att vi förväntar oss ökade exportvolymer under de kommande åren, säger Jan Söderlind, internationell direktör på Svenskt Trä.
 
Prognoser visar att den svenska exporten av trävaror till Kina kommer att överstiga 400 000 m3 för fösta gången i år. Det är nästan en tredubbling jämfört med 2012 års nivåer. 
– Det är ändå en lägre takt på utvecklingen än vi hade förväntat oss, men vi har en god position inför framtiden, säger Jan.
 
Konferensen, som hölls den 17 september, innehöll företagsmöten, seminarier om global handel av sågade trävaror och paneldiskussioner med ett kinesiskt perspektiv på träförädling, produktinnovation och investeringar i det globala skogsbruket. 
 
Bland seminarierna märktes bland annat ett föredrag av Magnus Niklasson, analytiker på Skogsindustrierna, om hur den nordiska och europeiska marknaden för sågade trävaror påverkar exporten till Kina. På uppdrag av European Wood höll också Mattias Fridholm, vd för SCA Timber China & South East Asia, en presentation kring konstruktionsmaterial som limträ och korslimmat trä (CLT). 
– Det är nya konstruktionsmaterial i Kina, där träbyggandet fortfarande är i sin linda. Det vi exporterat hittills rör sig främst om sågade trävaror för inredningsändamål som till exempel för möbelproduktion, förklarar Jan Söderlind.
 
En del av konferensen ägnades också åt företagsmöten där svenska sågverk och träförädlingsföretag som SCA, Holmen, Martinsons, Bergkvist-Insjön, Södra, Setra, Norra, Vida och Glulam of Sweden fanns representerade. 
– Det är roligt att så många av våra medlemsföretag fanns på plats. Vi på Svensk Trä kommer att fortsätta arbeta i Kina med säljstödjande aktiviteter och insatser för att öka konsumtionen av svenska träprodukter inom utvalda segment, menar Jan Söderlind.
 
Under Global Wood Trade, som lockade ungefär 400 personer, visade Svenskt Trä också upp en tolv meter lång bildvägg med sågade prover av svensk furu och gran. 
 
Konferensen arrangerades av China Timber and Wood Products Distribution Association i samarbete med Svenskt Trä.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration