Träförsäljningen ökar starkt i bygg- och järnhandeln

Branschorganisationen Bygg & Järnhandlarna rapporterar en stark försäljningstillväxt under september månad: försäljningen växte med 8 procent i september jämfört med samma månad förra året. Och trä var den produktkategori som ökade mest: 30 procents ökning i september.

Om man ser till den ackumulerade ökningen under 2014 jämfört med förra året, ökade träprodukter med 18 procent jämfört med 6% för samtliga produktkategorier tillsammans.

Den svaga försäljningsutveckling som bygg- och järnhandeln uppvisade under juli och augusti var därmed som bortblåst. Den starka tillväxten förklaras av ökad försäljning till hantverkare samt av att bygghandelns nätförsäljning tagit ordentlig fart. 
 
- Vi arbetar med försäljning både till privatkonsumenter och hantverkare/byggare, säger Ulf S. Gustafsson, VD för branschorganisationen Bygg & Järnhandlarna. Den ökning vi ser tillskriver vi till största delen hantverkarna. Samtidigt ser vi av statistik från Skatteverket att ROT-avdragen fortsätter att öka. Även fortsättningsvis finns mer att önska gällande försäljningen till konsumentgruppen. Här behövs politiska incitament som bidrar till att öka rörligheten på den svenska bostadsmarknaden, för den rörligheten är idag alldeles för låg.
 
Alla regioner uppvisade positiv försäljningstillväxt i september. Starkast försäljningstillväxt, i jämförbara enheter, uppvisade västra Sverige med 9,9 procent. På produktkategorinivå toppade Träprodukter listan i september. Ingen produktkategori uppvisade negativ tillväxt under september månad. 
 
Fakta om Bygg- och järnindex: 
HUI Research mäter månadsvis försäljningen i bygghandeln på uppdrag av branschorganisationen Bygg & Järnhandlarna. Undersökningen har pågått sedan 2010 och totalt 21 rapporter har publicerats. Bygg- och järnindex presenteras 23-24 dagar efter aktuell försäljningsmånad. Bygg- och järnindex baseras på försäljning från Bauhaus, Beijer Byggmaterial, Byggtrygg, Bygma, Derome, Karl Hedin, K-Rauta, Optimera och Woody Bygghandel. Företagen omsätter tillsammans cirka 30 miljarder årligen.
 
Mer information: 

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration