Ny brandnorm i Kina öppnar för ökat träbyggande

I september godkände Kina en ny brandnorm som öppnar dörren för ett ökat träbyggande i landet. De nya normerna omfattar såväl småhus som flerbostadshus och limträkonstruktioner.

– Det är ett steg i rätt riktning, vi är nöjda utifrån nuvarande förutsättningar i Kina men vi vill längre. Vårt mål är en brandnorm som överensstämmer med de svenska bestämmelserna, säger Jan Söderlind, internationell direktör för Svenskt Trä och ordförande i European Wood.

Den kinesiska byggmarknaden är världens största, men trä har använts som byggmaterial i mycket låg utsträckning. En viktig förklaring till det är att de tidigare brandnormerna i princip uteslöt trä som material i större konstruktioner. De nya reglerna öppnar för ökat byggande av hus med trästomme, utfackningsväggar, fackverk i trä, hybridkonstruktioner och limträkonstruktioner.
 
– Europeiska brandexperter har via European Wood jobbat väldigt nära de kinesiska brandmyndigheterna. Att det kinesiska ministeriet för byggnads-, stads- och landsbygdsutveckling nu godkänt en ny brandnorm är ett rejält kliv framåt, säger Jan Söderlind.
 
Med svenska mått mätt är den kinesiska brandnormen fortfarande snäv. De nya reglerna tillåter till exempel bara träkonstruktioner på max tre våningar och mellanväggar i trä får bara användas i hus med maximalt sex våningar. 
 
När det gäller hybridkonstruktioner ligger höjdgränsen på 24 meter och för limträkonstruktioner är den 15 meter. Den tillåtna maxstorleken på en limträplatta är begränsad till 180 m2 per våning eller 3600 m2 med sprinklersystem.
 
– Genom European Wood, där Svenskt Trä är medlemmar, och i samarbete med Canada Wood kommer vi att fortsätta jobba för att utveckla den kinesiska brandnormen. Då hoppas vi också att korslimmat trä ska inkluderas, säger Jan Söderlind.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration