Produktutveckling ska ge nytt lyft för trävaror i byggvaruhandeln

Försäljningen av träprodukter ökar i bygg- och trävaruhandeln. Med en relativt stor marknadsandel för träprodukter redan idag kan nya produkter med högre förädlingsgrad vara ett sätt att vinna ytterligare mark.

– Det gäller för träförädlingsföretagen att utveckla erbjudandet och samtidigt hålla en hög kvalitet i leveranserna, säger Mikael Eliasson, direktör på Svenskt Trä, efter seminariet om utvecklingen inom bygg- och trävaruhandeln som hölls på den årliga Trämarknaden i Karlstad, den 20 november.
 
Medverkade på seminariet gjorde representanter från både leverantörer av träprodukter och byggvaruhandel. Det fanns en samsyn i att det finns en möjlighet för träindustrin att utveckla sina erbjudanden. Vi har gått från att vara renodlade leverantörer till att bli proaktiva samarbetspartners som tillsammans med handeln utvecklar kunderbjudandet.
– I slutändan handlar det om att öka värdet på träprodukterna som säljs. Jag upplever att det finns en stor ambition från träförädlingsföretagens håll när det gäller att ta ansvar för en större del av kedjan från produktion till butik, säger Mikael Eliasson.
 
Ett område som nämndes var att öka förädlingsgraden på befintliga produkter, exempelvis genom att erbjuda industriellt målade utvändiga panelbrädor.
– Konsumenten behöver i så fall bara toppmåla panelbrädorna efter att de satts upp. Det finns också många fler exempel på hur vi kan ta våra produkter ytterligare förädlingssteg, vilket kan ytterligare förenkla och skapa mervärden för konsumenten.
 
Ett annat prioriterat område handlar om att informera, inspirera och instruera konsumenter och entreprenörer om träbyggande. Här har nya digitala kommunikationskanaler haft ett starkt genomslag, inte minst vad gäller byggbeskrivningar och instruktionsfilmer.
– Under högsäsong har vi närmare 100 000 besökare per månad på Svenskt Träs webbplats byggbeskrivningar.se. Många av bygg- och trävaruföretagen har också många visningar på sina instruktionsfilmer kring exempelvis altanbyggande. Vi kommer att fortsätta arbeta hårt för att inspirera ännu fler till att upptäcka vilket fantastiskt byggmaterial trä är, säger Mikael Eliasson.
 
Siffror från Sveriges Bygg- och Järnhandlarförbund visar att årets tillväxt för träprodukter i den svenska bygg- och trävaruhandeln uppgår till cirka 18 procent för årets första nio månader, att jämföra med sex procents ökning för samtliga produktkategorier tillsammans. 
– Arbetet för att utbilda personalen i bygg- och trävaruhandeln genom det gemensamma utbildningsprogrammet ”Certifierad Träexpert” har varit värdefullt. Mer än tusen personer har gått utbildningen, sa Ulf S. Gustafsson, vd, Sveriges Bygg- och Järnhandlarförbund under seminariet. 
 
Medverkade gjorde också Markus Henningsson, vd, SCA Timber Supply Skandinavien, Mikael Axelsson, vd, Moelven Wood, Magnus Agervald, vd, Byggmax och Mikael Eliasson, direktör Svenskt Trä som var moderator.
 
Mer information
Svenskt Trä har tagit fram ett flertal informationsmaterial både för professionella byggare och för hemmafixare. Här återfinns bland annat 48 byggbeskrivningar för de vanligaste gör-det-själv-projekten, som hittas på webbplatsen byggbeskrivningar.se och som trycksak hos anslutna bygg- och trävaruhandlare. Organisationen står också bakom webbplatsen trärådhuset.se, som visar hur ett trähus ska konstrueras och som i första hand vänder sig till hantverkare.
 
Certifierad Träexpert är en tvådagarsutbildning för bygg- och trävaruhandelns anställda som genomförs av Svenskt Trä i samarbete med Sveriges Bygg- och Järnhandlarförbund. Hittills är 250 bygg- och järnhandlarföretag certifierade träexperter och över 1000 anställda inom bygg- och trävaruhandeln har gått utbildningen.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration