Svenskt Trä inspirerar i Marocko

Den fjärde november arrangerade Svenskt Trä en konferens i Casablanca för designers, arkitekter och yrkesverksamma inom träförädlingsindustrin. Huvudtemat var möjligheter för svenskt trä inom marockansk inredning och arkitektur.

– Vi ville främst inspirera till att framhäva träytan på vår svenska furu i inredning och även visa möjligheterna med limträkonstruktioner, säger Jan Söderlind, internationell direktör på Svenskt Trä. 
 
Konferensen lockade drygt 200 deltagare. Ett uppskattat inslag var en utställning av möbler som skapats av tio utvalda marockanska designers kring temat ”Svenskt trä möter marockansk kreativitet och trätradition”. Den blev så lyckad att den nu tas vidare som vandringsutställning. 
 
– Det finns en stor nyfikenhet på våra träslag och tack vare den långa traditionen att använda trä i Marocko så finns också grundläggande kunskaper om materialet. Det gjorde att vi fick bra utgångspunkter för att föra diskussioner kring träets möjligheter. 
 
Den svenska exporten av sågade trävaror till Marocko uppgår till cirka 400 000 m3 årligen och består huvudsakligen av furu. Det motsvarar ungefär hälften av Marockos import av barrträ, vilket gör Sverige till ett ledande importland. 
 
I Marocko har huvudsakliga användningsområden för svenskt trä under en lång tid varit tillverkning av snickeriprodukter som möbler, köksinredning, fönster och dörrar. Ett exempel är den marockanska soffan, en platsbyggd möbel som täcker tre väggar och som finns i nästan varje hem. Trä används ofta i möblernas bärande struktur. 
 
– I Marocko ser vi att trä, liksom på många andra marknader, konkurrerar med andra material som träfiberskivor, pvc-plast och aluminium. Det är därför viktigt för oss att informera om fördelarna med svenskt trä, för att behålla och på sikt öka materialets marknadsandelar, säger Jan Söderlind.
 
Att använda trä som stommaterial i större konstruktioner är fortfarande ovanligt i Marocko, men ett trendbrott kan vara på väg då turistanläggningar börjat byggas i trä och efterfrågan på limträ ökar.
 
– Det är ett land med en ung befolkning och en växande medelklass, vilket gör att efterfrågan kommer att förändras de närmaste åren. Vi vill naturligtvis att trenden att välja förnybara material ska bli allt starkare.
 
Marocko har en population på 33 miljoner, med en medelålder på endast 28 år. 

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration