Att välja trä – ny handbok för hantverkare, arkitekter och konstruktörer

En handbok och ett uppslagsverk för alla som arbetar med trä som byggmaterial. Den nya upplagan av Att välja trä är dubbelt så innehållsrik som den förra och pedagogiskt illustrerad med över 500 bilder, ritningar, figurer och faktatabeller.

Vilken träsort står bäst emot väder och vind i en träfasad? Hur många våningar går det att bygga med trä som stommaterial? Vad är skillnaden mellan splintved och kärnved? Varför är det bra ur miljösynpunkt att bygga i trä? Vilka mått finns för olika träprofiler? Är verkligen en limträbalk bättre ur brandsynpunkt än en stålbalk? Frågorna är många och till varje fråga finns ett svar.
 
Den nionde utgåvan av Att välja trä är dubbelt så omfattande som den tidigare utgåvan. Den är uppdaterad med gällande standarder och normer och är ett värdefullt hjälpmedel för alla som arbetar med trä och byggande.
 
– Vi har omarbetat innehållet i den nya utgåvan med tanke på den nu mycket bredare användningen av trä i större byggnader och konstruktioner samt de tekniska, ekonomiska och miljömässiga fördelar som trä ger. Vi har även tagit hänsyn till att boken i betydande omfattning används i utbildning och att den når fler målgrupper, säger Per Bergkvist, rådgivare träprodukter på Svenskt Trä som varit projektledare för skriften.
 
Boken är på 120 sidor och ger bland annat beskrivningar av skogsbrukets miljöaspekter, egenskaper hos olika träprodukter, kvalitet och sortering, trä och fukt samt träskydd, färg och ytbehandling. Den tar också upp förbandstyper, byggregler och hjälpmedel för beräkning av virkesåtgång. Sist också en omfattande ordlista.
 
– Det är vår förhoppning att den nya utgåvan, som finns att beställa nu, även ska bli till nytta för alla som intresserar sig för samhällsbyggnadsfrågor. Den primära målgruppen är fortsatt trä- och byggsektorn men det är väldigt roligt att innehållet intresserar väldigt många hemmasnickare och studenter, säger Johan Fröbel, rådgivare trä- och limträprodukter, som bidragit till innehållet i boken.
 
Trä är historiskt sett vårt absolut viktigaste byggmaterial. En utveckling under de senaste årtiondena är att trä används i konstruktioner av allt högre byggnader, både som stom- och ytmaterial. Och arkitekters och konstruktörers allt starkare fokus på att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle har ökat efterfrågan på träbaserade produkter. Det har i sin tur gett en arkitektonisk renässans med en mångfald av intressanta typer av byggnader, offentliga som privata, med trä både utvändigt och invändigt.
 
För mer information, kontakta:
Per Bergkvist, rådgivare träprodukter, Svenskt Trä, 08-762 79 84, per.bergkvist@svenskttra.se
Johan Fröbel, rådgivare trä- och limträprodukter, Svenskt Trä, 08-762 79 68, johan.frobel@svenskttra.se
Charlotte Apelgren, kommunikationsansvarig Svenskt Trä, 070-661 78 81, charlotte.apelgren@svenskttra.se

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration