Kinesisk industri bekräftar stor potential för svenska trävaror

Svenskt trä har stor potential på den kinesiska marknaden, i synnerhet för tillverkning av möbler och i inredningar. Detta bekräftades på Svenskt Träs aktiviteter i Kina som inbegriper rundabordssamtal med kinesisk möbelindustri, mässdeltagande och ett designseminarium. Statssekreterare på Landsbygdsdepartementet, Magnus Kindbom, deltog i aktiviteterna.

En svensk träindustridelegation genomförde nyligen ett rundabordssamtal med ledande representanter för den kinesiska möbelindustrin i staden Guangzhou i Södra Kina. De ämnen som diskuterades var bland annat möjligheterna att öka den svenska virkesexporten till Kina, design av träprodukter för inredning och möbler, samt hur en ökad användning av trä kan hjälpa Kina att minska miljöpåverkan samt öka den ekonomiska tillväxten. 

Den svenska delegationen var representerade av Magnus Kindbom, statssekreterare på Landsbygdsdepartementet, Peter Eklund, ordförande i Svenskt Trä och vd för Bergkvist-Insjön, Carina Håkansson, vd för Skogsindustrierna, Ulf Larsson, ordförande i Skogsindustrierna och vd för SCA Forest Products, Jonas Mårtensson, vd för SCA Timber, Hannele Arvonen, vd för Setra Group, Måns Johansson, vd för Vida Wood och Olle Berg, marknadsdirektör för Setra Group, samt Mikael Eliasson, direktör för Svenskt Trä. 

 
Under samtalen betonades både Kinas intresse för och behov av den svenska exporten av insatsvaror till den växande kinesiska industrin. Ledord vid samtalen var Sveriges uthålligas skogsbruk som kan garantera framtida leveranser av trävaror till den kinesiska industrin. Statssekreterare Magnus Kindbom betonade speciellt hur viktigt det hållbara skogsbruket är för den svenska träexporten
 
Området kring staden Guangzhou (Kanton), i södra Kina, är hjärtat för den kinesiska möbelindustrin. Här ligger träföretagen tätt och det var därför Svenskt Trä också valde att delta med en egen monter på möbelindustrimässan CIFM Interzum. Deltagandet var ett led i Svenskt Träs strategi att stödja medlemsföretagen att bygga affärskontakter med kinesiska träkunder. 
 
I Svenskt Träs mässmonter deltog totalt elva svenska sågverksbolag; Bergkvist-Insjön, Holmen Timber, Martinsons, Moelven Industrier, Norra Timber, Norrskog Wood Products, SCA, Setra Group, Siljan Timber, Södra Timber och Vida. Tillsammans står de för närmare 70 procent av Sveriges produktion av sågade trävaror och lejonparten av Sveriges export av trävaror till Kina.
 
I samband med mässan ordnade Svenskt Trä dessutom ett seminarium med fokus på design och miljö. Seminariet hade titeln "Inredning och möbeldesign med trä" och bland annat presenterades kinesisk och svensk möbeldesign. 
 
På seminariet presenterades också de första övergripande resultaten av en omfattande undersökning som Svenskt Trä genomför bland de kinesiska konsumenterna. Undersökningen bekräftar potentialen för svenskt trä i Kina:

– Förutom att den ljusa färgen och den naturliga kviststrukturen i den svenska granen och furun uppskattas högt av kinesisa konsumenter i möbler, så visar Svenskt Träs undersökning också att de kinesiska konsumenterna föredrar svenskt  barrträ i förvaringsmöbler i sovrummet, på vardagsrumsväggen bakom TV:n (en typisk kinesisk inredningsdetalj) och i barnmöbler, säger Jan Söderlind, internationell direktör för Svenskt Trä.
 
 – Kina är en enorm marknad och vi ser en stor potential för svenska träproducenter här. Vår satsning på Kina är långsiktig. Vi genomför bland annat  konsumentundersökningar, arrangerar designtävlingar för studenter, vi skapar förutsättningar för affärskontakter mellan de svenska sågverk och kinesiska träbearbetande företag. Och det ser hittills mycket lovande ut, säger Mikael Eliasson, direktör på svenskt Trä.
 
Exporten av svenska trävaror till Kina ökar. Förra året uppgick den till 420 000 kubikmeter, varav 80 procent bestod av gran och 20 procent av furu. I Kina används de svenska trävarorna främst till möbeltillverkning.
 
* Undersökningen är den första i en omfattande studie som Svenskt Trä genomför om de kinesiska kundernas preferenser vad avser trä i inredning. Den första delen av undersökningen gjordes i form av en webbenkät som besvarades av 1000 personer i mars 2014.
 
Gruppfoto från rundabordssamtalen mellan ledande representanter för den
kinesiska möbelindustrin och den svenska delegationen.
 
Svenskt Träs designseminarium.
 
Svenskt Träs monter på möbelindustrimässan CIFM Interzum i Guangzhou.
 
 
 
Kontaktpersoner
- Jan Söderlind, internationell direktör Svenskt Trä, Skogsindustrierna,
tel: 070-211 04 22, jan.soderlind@svenskttra.se
- Mikael Eliasson, direktör Svenskt Trä, Skogsindustrierna,
tel: 070 564 82 01, mikael.eliasson@svenskttra.se
 
Presskontakt
- Charlotte Apelgren, kommunikationschef Svenskt Trä, Skogsindustrierna,
tel: 070-661 78 81, charlotte.apelgren@svenskttra.se

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration