Svensk sågverksindustri reagerar i Tokyo på diskriminering av svenska trävaror

En svensk delegation från sågverksindustrin har tillsammans med statssekreterare på Landsbygdsdepartementet, Magnus Kindbom, besökt Tokyo. Syftet med resan var dels att uppmärksamma de japanska myndigheterna på Wood Use Point System:s diskriminering av svenska trävaror och dels att tillsammans med den japanska handeln och husindustrin diskutera förutsättningar för utveckling av träbyggandet i Japan.

Den svenska delegationen besökte den japanska skogsstyrelsen, Forestry Agency, för att diskutera de diskriminerande effekterna av det japanska ”Wood Use Point System” på importerade trävaror. Syftet var framför allt att öppna vägen för den uppdaterade svenska ansökan om att delta i systemet, en ansökan som inom kort lämnas in till de japanska myndigheterna. 

”Wood Use Point System” introducerades i Japan i april 2013 med syfte att gynna användningen av trä i japanskt husbyggande men är hittills utformat så att det i praktiken gynnar användningen av inhemskt trä på bekostnad av importerade trävaror. Den svenska ansökan ska behandlas inom de närmaste månaderna och om den godkänns kan svenskt virke konkurrera på samma villkor som det japanska inhemska virket.
 
Under Tokyobesöket hölls även ett rundabordssamtal mellan representanter för svensk sågverksindustri och representanter för japansk träindustri och handel. De svenska representanterna informerade om den snabba utvecklingen av byggande av flerbostadshus i Sverige och dess positiva miljöeffekter. Den japanska delegationen visade stort intresse för Sveriges erfarenheter kring byggande av höga hus i trä, upp till åtta våningar.
 
Under samtalet konstaterades ett gemensamt intresse för utvecklingen KL-trä (korslimmat trä) eller på engelska CLT (cross-laminated timber) i de japanska huskonstruktionerna.  KL-trä är ett formstabilt och uthålligt konstruktionsmaterial som lämpar sig mycket väl i höga trähuskonstruktioner. Även fördelarna med att använda limträ, som lämnar stor frihet vad gäller formgivning i alla typer av konstruktioner lyftes fram. Samtalen ledde fram till att den japanska träindustrin uttryckte intresse av att fortsätta med kunskapsöverföring och samarbete länderna emellan.
 
– Svenska sågverk har varit aktiva på den japanska marknaden i ett tjugotal år redan, men vi ser en stor potential och möjlighet att kunna utveckla våra affärer här. Vår satsning på den japanska marknaden är långsiktig och vi vill stärka och fördjupa affärsrelationerna mellan de svenska företagen och de japanska träbearbetande företagen. Mot bakgrund av den positiva respons som mötet gav bedömer vi att vi skall lyckas med detta, säger Mikael Eliasson, direktör på Svenskt Trä.
 
Den svenska delegationen representerades, förutom av Magnus Kindbom, statssekreterare på Landsbygdsdepartementet, även av Peter Eklund, ordförande i Svenskt Trä och vd för Bergkvist-Insjön, Carina Håkansson, vd för Skogsindustrierna, Ulf Larsson, ordförande i Skogsindustrierna och vd för SCA Forest Products, Jonas Mårtensson, vd för SCA Timber, Hannele Arvonen, vd för Setra Group, Måns Johansson, vd för Vida Wood samt Mikael Eliasson, direktör för Svenskt Trä. 
 
Kontaktpersoner
- Jan Söderlind, internationell direktör Svenskt Trä, Skogsindustrierna, tel: 070-211 04 22, jan.soderlind@svenskttra.se
- Mikael Eliasson, direktör Svenskt Trä, Skogsindustrierna, tel: 070 564 82 01,mikael.eliasson@svenskttra.se
 
Presskontakt
- Charlotte Apelgren, kommunikationschef Svenskt Trä, Skogsindustrierna, tel: 070-661 78 81, charlotte.apelgren@svenskttra.se

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration