Svensk sågverksindustri utvecklar marknader i Mellanöstern

Det blev en lovande debut för de svenska sågverken på Dubai Wood Show 2014, Mellanösterns största träutställning. Många kontakter knöts med nya kunder i hela regionen vilket öppnar för en ökad export till länderna i och kring Mellanöstern.

Det svenska deltagandet på Dubai Wood Show 2014 den 8 – 10 april initierades och samordnades av Svenskt Trä. I den svenska montern deltog sju svenska virkesleverantörer: Bergkvist-Växjö, Setra Group, Uni4 Marketing, som representerar SCA, Holmen, Södra och Martinsons i Mellanöstern och Nordafrika, och Wood Support som deltog för första gången i en Svenskt Trä-aktivitet.
 
I montern visades exempel på hur svensk furu och gran kan bearbetas och ytbehandlas för användning i snickerier och möbler. Mässbesökarna kunde även se exempel på svenska sågade trävaror i olika kvaliteter och dimensioner. Hela montern ramades in av en limträkonstruktion med en höjd på fyra meter för att befästa bilden av trä som ett stadigt och bärkraftigt material. 
 
Merparten av trävarorna som skickas från Sverige till Mellanöstern och Nordafrika går till snickeri och möbeltillverkning och den svenska sågverksindustrin tror på en fortsatt stark efterfrågan från snickeri- och möbelindustrin i regionen.
 
– Dubai är speciellt intressant eftersom det är ett logistisk och affärsmässigt centrum genom vilket man når Gulfländerna, hela Mellanöstern samt Indien och Pakistan. Förenade Arabemiratens träindustri förväntas dessutom, enligt inhemska undersökningar, växa med 126 procent under de närmaste sju åren. Uppgången drivs av boomen inom byggbranschen och uppbyggnaden inför World Expo 2020 som kommer att hållas i Dubai, säger Jan Söderlind, internationell direktör på Svenskt Trä.
 
Sverige är sedan många år tillbaka en av de ledande exportörerna av sågade barrträvaror till Mellanöstern och Nordafrika och den enskilt största exportören av sågad furu. Under de senaste fem åren har exporten fördubblats och uppgår i dag till ungefär 3 miljoner kubikmeter till ett värde av mer än 5 miljarder kronor. Egypten är den enskilt största marknaden i regionen för svenskt trä, följt av Algeriet, Marocko och Saudiarabien.
 
Fakta om svensk export av trävaror:
Sverige är den tredje största exportören av sågade trävaror i världen efter Kanada och Ryssland och den största i Europa. Sverige är den näst största producenten i Europa efter Tyskland. Av den svenska produktionen av sågade och hyvlade trävaror på 16,2 miljoner kubikmeter, uppgick exporten till hela 11,6 miljoner kubikmeter, dvs 72 procent exporterades. 99 procent av produktionen består av furu och gran.
 
 
Kontaktpersoner: 
Jan Söderlind, internationell direktör Svenskt Trä, Skogsindustrierna, tel: 070-211 04 22, jan.soderlind@svenskttra.se 
 
Presskontakt:
Charlotte Apelgren, kommunikationschef Svenskt Trä, Skogsindustrierna, tel: 070-661 78 81, charlotte.apelgren@svenskttra.se 

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration