Svenskt Trä lanserar Limträ PocketGuide

Limträ i huskonstruktioner har många fördelar. Styrka, formbarhet, och förnybarhet är tre av dem. Svenskt Trä ger nu ut en fickhandbok, Limträ PocketGuide, späckad med aktuella fakta och anvisningar om limträ.

Användningen av limträ har ökat starkt de senaste decennierna. På bara de senaste tio åren har användningen gått upp med hela 80 procent. Anledningen är att allt fler arkitekter, byggentreprenörer, hantverkare och konstruktörer ser fördelarna med limträ. 

I den nyutkomna Limträ PocketGuide, i formatet A6 och 36 sidor, har Svenskt Trä samlat den viktigaste informationen om limträ som till exempel uppbyggnad, produktsortiment samt en mängd tekniska råd och anvisningar för användning av limträ.
 
– Vi vill visa hur enkelt det är att använda limträ och att det är en oslagbar lösning för väldigt många konstruktioner. Bland annat när det handlar om styrka, formstabilitet och miljö. Men kanske allra viktigast är att med limträ sätts inga gränser. Det går i princip att bygga ett hus med vilka former som helst, säger Johan Fröbel, rådgivare trä och limträprodukter på Svenskt Trä och redaktör för skriften.
 
Limträ är uppbyggt av ett antal sammanlimmade lameller av trä. Fiberriktningen i lamellerna
går parallellt med längden. Lamelltjockleken är 45 mm för raka limträprodukter. För krökta produkter är tjockleken på lamellerna mindre, i regel 33 mm. Limträ är ett konstruktions-material och tillverkas i olika hållfasthetsklasser, GL28cs, GL30c och GL30h. 
 
Limträ PocketGuide är på 36 sidor och innehåller bland annat avsnitt som: Limträ och miljön, Produktsortiment och konstruktionsexempel, Dimensioner, Beräkningsprogram, Materialvärden, Lagring och hantering, Dimensioneringshjälp, Byggbeslag, och Ytbehandling. Eller kort och gott - det mesta man behöver veta om limträ för ett lyckat byggprojekt. 
 
– Vi har gjort den i ett praktiskt fickformat för att den ska kunna användas som både facit och idégivare ute på arbetsplatserna. Det kan handla om praktiska detaljer som hur limträet bör fraktas, lagras och hur man monterar på ett riktigt sätt. Andra praktiska tips handlar om vilka beslag, skruv och spik som är bäst att använda vid olika situationer. Många praktiska tips som gör att Limträ PocketGuide också ligger på skolbänken hos de som utbildar sig till trähantverkare, säger Johan Fröbel som är redaktör för skriften. 
 
Limträ PocketGuide riktar sig till bland annat byggentreprenörer, anställda inom bygg- och trävaruhandeln och händiga konsumenter samt andra som vill veta mer om limträets fördelar och möjligheter. 
 
Några fakta om limträ:
Styrka – I förhållande till sin vikt är limträ ett av de starkaste konstruktionsmaterialen. 
Miljö – Råvaran är förnybar. Limträet kan återanvändas eller återvinnas.
Skönhetsvärde – Limträ är en estetiskt tilltalande och en miljöskapande produkt.
Energi – Energianvändningen vid limträtillverkning är mycket liten jämfört med andra konstruktionsmaterial. 
Beständighet – Limträ klarar aggressiva miljöer bättre än många andra konstruktionsmaterial.
Formbarhet – Limträ kan tillverkas i praktiskt taget vilken form som helst.
Formstabilitet – Limträ varken vrider eller kröker sig.
Brandmotstånd – Limträ motstår brand bättre än många andra konstruktionsmaterial.
Bearbetbarhet – Limträ kan lätt bearbetas med såväl enkla handverktyg som med maskinella verktyg. Hål och urtag kan göras i limträ efter samråd med en erfaren byggnads-ingenjör/-konstruktör.
 
Limträ är en klassisk träprodukt för nyskapare. Över hundra års användning har bevisat dess bestående styrka, hållbarhet och estetik. De första patenten för limträ utfärdades i Tyskland för mer än 100 år sedan. Ett tyskt patent från 1906 - Hetzer Binder - blev den verkliga starten för den moderna limträkonstruktionen. Några av de första stora limträkonstruktionerna i Sverige är centralstationerna i Stockholm, Göteborg och Malmö som byggdes på 1920-talet. Tusentals idrottshallar, kyrkor, skolor, bibliotek, överglasningar, träbroar, och flygterminaler har byggts med konstruktioner av limträ sedan dess. Limträproduktionen påbörjades i Töreboda år 1919. Fabriksbyggnaden är i trä och finns kvar ännu. 
 
Kontakt: 
Johan Fröbel, rådgivare trä och limträprodukter, Svenskt Trä, tel: 070-289 79 68,
 
Presskontakt:
Charlotte Apelgren, kommunikationschef Svenskt Trä, Skogsindustrierna, tel: 070-661 78 81,

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration