Svenskt Trä på Nordbygg, 1-4 april

Svenskt Trä deltar på Nordbygg, 1-4 april, på Stockholmsmässan i Älvsjö. I montern visar vi alla våra senaste skrifter och även senaste hemsidan, traradhuset.se, där du ser hur ett hus ser ut i genomskärning med alla ingående detaljer.

Vinnare av vår Träquiz, där man ska gissa på 10 olika trädslag, är Mats Webiörn, Bredbyn, som kommer att få en iPad mini. Stort grattis!

Svenskt Trä deltar på Nordbygg, 1-4 april, på Stockholmsmässan i Älvsjö. I montern visar vi alla våra senaste skrifter och även senaste hemsidan,www.traradhuset.se/, där du ser hur ett hus ser ut i genomskärning med alla ingående detaljer.

Vinnare av vår Träquiz, där man ska gissa på 10 olika trädslag, är Mats Webiörn, Bredbyn, som kommer att få en iPad mini. Stort grattis!

I Svenskt Träs montern har vi också med oss de senaste skrifterna: Att välja trä, Limträ PocketGuide, Hantera virket rätt, Lathunden, Trä - ett medvetet val. Mässan vänder sig till byggfackfolk.

Under torsdag 3 april, kl 14:30-15:00 kommer Mattias Brännström, Renewinn, att hålla en föreläsning i Materialverkstaden med titeln "Från skiss till färdigt hus i korslimmat trä". Föreläsningen sker i samarbete med Svenskt Trä.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration