Ny jury för Träpriset är utsedd

Svenskt Trä har utsett en ny jury för det prestigefyllda Träpriset. Priset är ett av de främsta inom svensk arkitektur och delas ut vart fjärde år. Fem personer med bred erfarenhet inom arkitektur, både på nationell och på internationell nivå, kommer att bedöma bidragen som ansöker om priset år 2016.

– Varje jurymedlem har unika erfarenheter som kommer att berika juryarbetet. Inför förra utdelningen slog vi rekord vad gäller inlämnade bidrag och vi hoppas givetvis att chansen att bli bedömd av den här kvalificerade jurykvintetten bidrar till att vi når ännu högre nivåer, säger Per Bergkvist, ansvarig för Träpriset på Svenskt Trä.

Arkitekten Anders Svensson är den ende i den nya juryn som också fanns med då priset delades ut 2012. Anders kommer även att vara juryns ordförande för Träpriset 2016. Nya jurymedlemmar är Karolina Keyzer, stadsarkitekt i Stockholm, Carmen Izquierdo, flerfaldigt prisad arkitekt som i höst undervisar på Kungliga Tekniska Högskolan, Rahel Belatchew Lerdell, vd och grundare av Belatchew Arkitekter och Belatchew Fastigheter, samt Tomas Alsmarker, som är vd för Nyréns Arkitektkontor.

– Det ska bli oerhört intressant att få se bidragen med tanke på den snabba utveckling som sker inom träbyggande och arkitektur idag. Egentligen har vi nog inte mer än skrapat på ytan för vad som är möjligt. Dessutom så ser jag fram emot att få jobba med dessa fantastiska branschkollegor, säger Anders Svensson, juryns ordförande.

En undersökning som nyligen genomfördes av utvecklingsföretaget BirCon visar att Träpriset rankas på en klar andraplats efter Kasper Salin-priset, och som klar etta bland materialspecifika priser.

– Träpriset uppfattas först och främst som väletablerat och seriöst, men många uppskattar också boken vi tar fram inför varje Träpris och som beskriver de tio nominerade bidragen, säger Per Bergkvist.

Den nya juryn kommer att få en viktig roll i utvecklingsarbetet av priset.

– Målsättningen är att fortsätta utveckla priset för att träbyggande och träarkitektur ska få ännu mer uppmärksamhet, säger Per Bergkvist.

Träpriset har delats ut sedan 1967. Den senaste vinnaren är Skogssaunan Tomtebo på halvön Norrlandet utanför Gävle. Den ritades av Meter Arkitektur i samarbete med beställarna Seitola-Gunnarsson och utfördes av Urfjällets Bygg.

Inlämningsperioden för Träpriset 2016 kommer att vara mellan den 15 oktober och 15 december 2014.

Presentation av Träprisjuryn 2016

Anders Svensson är arkitekt SAR/MSA och driver egen konsultverksamhet inom processledning och konceptutveckling i tidiga skeden sedan 2011. Före det har han ett långt förflutet på White som ansvarig arkitekt och företagsledare. Anders har ett stort intresse för utvecklingen av träbyggande, var tidigare medlem av regeringens träbyggnadsstrategi, har drivit utvecklingsprojekt inom industriellt träbyggande och satt även som jurymedlem under Träpriset 2012.

Karolina Keyzer är stadsarkitekt i Stockholm sedan 2010. Karolina har examen från KTH och har därefter arbetat på olika arkitektkontor som Ove Hidemark, Rosenbergs och Wingårdhs. På Wingårdhs var hon ledande arkitekt för bland annat Victoria Tower i Kista. Hon har också varit medlem i Redaktionsrådet för tidningen Trä.

Carmen Izquierdo är arkitekt, utbildad vid ETSAM i Madrid, Spanien och har varit yrkesverksam 20 år både i Spanien och Sverige. I Sverige har hon fått Kasper Salinpriset, Skånes arkitekturpris och Lunds Stadsbyggnadspris 2011 för Domkyrkoforum i Lund. Carmen har arbetat med en mångfald av komplexa arkitekturuppgifter och stadsbyggnadsfrågor både i egen firma och som medarbetare till andra arkitektkontor. I höst kommer hon även att undervisa på KTH.

Rahel Belatchew LerdellSAR/MSA, DESA är vd och grundare för Belatchew Arkitekter AB och Belatchew Fastigheter AB. Hon har tidigare verkat som arkitekt i Paris, Luxemburg och Tokyo. Rahel undervisar vid École Spéciale d’Architecture i Paris och är gästkritiker på Arkitekthögskolan vid KTH Stockholm, samt ingår i redaktionsrådet för tidningen Trä. Bland tidigare juryuppdrag kan nämnas Årets Stockholmsbyggnad, samt Nationella Träprisen i Frankrike och Lettland.

Tomas Alsmarker är civilingenjör och teknologie licentiat och brinner för konsten att förena funktion, ekonomi, skönhet och teknik. Han har under större delen av sin karriär stått med ett ben i akademin och ett ben i näringslivet. Såväl i sin forskning som i sin gärning som konstruktör har han engagerat sig mycket i det nya träbyggandet. År 2001 blev han utnämnd till adjungerad professor i träbyggnadskonst. Ungefär samtidigt blev han ansvarig för Tyréns konstruktörer. Sedan lite mer än ett år tillbaka är Tomas Alsmarker vd på Nyréns Arkitektkontor.

Tidplan för Träpriset 2016

  • Inlämning av bidrag kommer att ske mellan den 15 oktober och den 15 december 2014.
  • Bedömning av bidragen kommer att ske individuellt av juryn i januari och februari 2015.
  • De intressantaste bidragen kommer att besökas av juryn under våren 2015 varefter några kommer att fotograferas under sommaren 2015.
  • Hösten 2015 kommer underlag för boken samt utställning att produceras.
  • Träpriset 2016 kommer att delas ut under våren 2016.

Mer information om Träpriset finns på www.trapriset.se.

Om Träpriset

Träpriset instiftades av Svenskt Trä och delades ut första gången år 1967. De första Träprisen delades ut till upphovsmannen till en byggnad eller en träkonstruktion. Inför Träpriset 1988 ändrades stadgarna till att delas ut till en enskild byggnad:

"Det är ett pris för god svensk arkitektur i trä och som speglar vår tid. Det tilldelas ett färdigställt nytt byggnadsverk, ett hus, en bro eller en anläggning, där trä använts med särskilda arkitektoniska kvalitéer i kombination med andra material och med en konstruktiv utformning eller systemlösning som visar prov på riktigt bruk och behandling av trä. Därtill premieras sådana kostnadseffektiva lösningar som stärker träets konkurrenskraft i den allt hårdare byggmaterialmarknadens olika segment".

Träpristagarna

2012 Skogssauna Tomtebo genom Meter Arkitektur
2008 Östra Kvarnskogen genom Brunnberg & Forshed arkitetkontor och Folkhem
2004 Universeum genom Wingårdh Arkitektkontor och Universeum
2000 Fritidshus Trosa skärgård genom arkitekterna N. Racki och H. Widjedal 
1996 Zorns Textilkammare genom Anders Landström 
1992 Informationsbyggnaden för Vuollerims Stenåldersby genom Per Persson och Mats Winsa, arkitekter och Ulf Westfal, intendent 
1988 Villa Olby genom Torsten Askergren, arkitekt SAR och Kerstin Olby, byggherre 
1976 Kurt Tenning, civilingenjör 
1972 Jan Gezelius, arkitekt SAR 
1970 Carl-Ivar Ringmar, arkitekt SAR 
1967 Carl Nyrén, arkitekt SAR
 

För mer information

Kontaktperson: Per Bergkvist, projektledare Träpriset, Svenskt Trä, 070-218 38 87,per.bergkvist@svenskttra.se

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration