Nytt nätverk stärker träbyggandet i Frankrike

Träbyggande vinner marknadsandelar i Frankrike och fortfarande finns stor utvecklingspotential. Därför har Svenskt Trä bildat ett nytt nätverk för information om trä tillsammans med CODIFAB, den franska branschorganisationen för utveckling av träindustrin.

Svenskt Trä har, tillsammans med den franska branschorganisationen CODIFAB, bildat nätverket Club Oui au bois (Ja till trä-klubben).

– Vi riktar oss främst till arkitekter, konstruktörer och byggherrar och har redan över 400 medlemmar, säger Charlotte Dedye Apelgren, kommunikationschef och internationell projektledare på Svenskt Trä.  

Nätverket, som heter ”Club Oui au bois” (Ja till trä-klubben) är en del av kampanjen bois.com, som drivs av Svenskt Trä och CODIFAB. Den första aktiviteten inom nätverket var ett seminarium som hölls i Paris den 24 juni och som bestod av föredrag om träbyggande av arkitekter och konstruktörer, samt studiebesök.
 
– Responsen har varit fantastisk och vi ser hela tiden en tillströmning av nya medlemmar. Under hösten kommer vi att genomföra liknande arrangemang i fem städer runt om i Frankrike, säger Charlotte Dedye Apelgren. 
 
I Frankrike har byggandet generellt befunnit sig på en relativt låg nivå under de senaste åren. Siffror från CODIFAB visar att byggandet av villor minskade med 14 procent mellan 2011 och 2012. Samtidigt har minskningen för villor i trä varit lägre, cirka 9 procent, vilket innebär att trä har vunnit marknadsandelar. 
 
De senaste siffrorna för marknaden som helhet gäller för helåret 2012. Då byggdes 12 procent av de nya villorna och 5 procent av flerbostadshusen i trä. Störst marknadsandel, 24 procent, fanns inom segmentet jordbruksbyggnader.
 
– Traditionellt har man i Frankrike inte byggt särskilt mycket i trä, men utvecklingen går åt rätt håll. Vi hoppas att byggandet ska komma igång på allvar så att vi också kan se en ökad volym, säger Jan Söderlind, internationell direktör på Svenskt Trä.
 
Under 2013 importerade Frankrike 2,6 miljoner kubikmeter barrträvaror, varav drygt 370 000 kubikmeter kom från svenska sågverk. Nära tre fjärdedelar av den svenska exporten till Frankrike, 72 procent, utgjordes av granvirke, medan furan stod för en dryg fjärdedel, 28 procent. 
 
– Det är en marknad som definitivt kan växa. Träanvändandet i Frankrike är ungefär tre gånger lägre per capita jämfört med våra nivåer i Sverige, säger Jan Söderlind.
 
Svenskt Trä har varit verksamma i Frankrike sedan 2004. Under den perioden har de arbetat i en rad projekt för att öka träanvändningen tillsammans med CODIFAB, skogsägarföreningar och andra inhemska organisationer. 
 
Mer information:
Charlotte Dedye Apelgren, kommunikationschef och internationell projektledare
Svenskt Trä
Mob: 070-661 78 81
 
Jan Söderlind, internationell direktör
Svenskt Trä
Mob: 070-211 04 22

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration