Kinesiska studenter på träresa genom Sverige

I veckan har fem studenter från arkitektprogrammet på Shanghai Jiao Tong University besökt Sverige och fått en djupare inblick i den svenska skogsindustrin och i träets möjligheter och fördelar ur ett arkitektoniskt och miljömässigt perspektiv.

– Studenterna går tredje året på arkitektutbildningen och det här är deras första kontakt med trä som material. Här får de möjlighet att se hela kedjan i det moderna skogsbruket men också få fördjupade kunskaper om svenskt trä som bygg- och inredningsmaterial, dess fördelar och potential, säger Jan Söderlind, internationell direktör för Svenskt Trä.

 
De kinesiska studenternas besök i Sverige är resultatet av ett samarbete mellan Svenskt Trä och institutionen för arkitektur på Jiao Tong University i Shanghai. Samarbetet uppstod i samband med en tävling som Svenskt Trä utlyst bland studenterna. Uppdraget var att designa och bygga en produkt i svensk gran eller furu som människor kan ha nytta av i sitt vardagsliv. De vinnande studenterna konstruerade en slags rundad bänk som gör det möjligt att både sitta vänd inåt och prata med de andra på bänken, eller att vända sig utåt och interagera med omvärlden. Med ”Let’s Dating” som de kallade konstruktionen vann de förstapriset som var en resa till Sverige.
 

Under vistelsen i Sverige får studenterna bland annat besöka SCA:s sågverk i Tunadal utanför Sundsvall, arkitektskolan i Umeå, träförädlingsföretaget Martinsons i Bygdsiljum och AIX arkitekter i Stockholm. Tanken är att studenterna ska få en bred förståelse för hela träförädlingskedjan, från plantskolan till den bärande konstruktionen eller inredningsdetaljen.

 
I Kina är betong, murverk, stål och glas de dominerande byggmaterialen men kinesernas intresse för trä har vuxit framför allt när det gäller möbler och inredning. Bärande konstruktioner och större byggnader i trä är dock fortfarande sällsynta.


 
– Trots att man i det gamla Kina bara byggde i trä så har vi i modern tid nästan uteslutande byggt i stål och betong. Därför är det här med trä helt nytt för oss. Att få komma till Sverige som ligger så långt framme när det gäller att bygga i trä har varit otroligt lärorikt och inspirerande, säger Xu Yini, en av studenterna som tror att materialet har en framtid även i Kina.
 
– Intresset för att omge sig med naturliga material har ökat i Kina. Träet är varmt, mjukt och vackert jämfört med betong och stål. Mycket pekar på att träbyggandet kommer att öka och där vore det roligt att vara med och bidra, säger Xu Yini.


 
Svenskt Trä jobbar sedan snart 10 år med att öka träanvändningen i Kina, dels via branschorganisationen European Wood avseende träbyggandet och dels under eget namn för att öka användningen av trä i möbler och inredning. Eftersom trä är förnybart och lagrar koldioxid är det ett i allra högsta grad miljövänligt material och Jan Söderlind är övertygad om att studenterna fått med sig värdefull kunskap hem.


 
– Jag tror att den här resan har ökat studenternas intresse för att arbeta med trä. Vi har ju verkligen visat träets breda användningsområden och fördelar. Jag tror att vi dessutom lyckats väcka förståelsen för värdet på träets yta, det är så mycket mer än bara en bärare för andra material, säger Jan Söderlind.
 
Mer information
Jan Söderlind, internationell direktör
Svenskt Trä
Mob: 070-211 04 22
 
Charlotte Dedye Apelgren, kommunikationschef och internationell projektledare
Svenskt Trä
Mob: 070-661 78 81
 
 

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration