Ny version av Design of timber structures lanseras

Boken Design of timber structures har omarbetats och ges nu även ut på svenska med två tillhörande delar. Böckerna kommer att kunna användas på universitet, högskolor och även på gymnasier för alla som vill lära sig att dimensionera träkonstruktioner, eller bara vill öka sin kunskap om byggmaterialet trä.

- Böckerna har ursprungligen tagits fram för att underlätta undervisningen på de högsta nivåerna vid utbildning av konstruktörer och de bygger på Eurokoderna och de svenska tillämpningsreglerna EKS. Nu när böckerna även finns på svenska ökar möjligheten att göra dem tillgängliga för en bredare grupp, som till exempel studenter på gymnasier och verksamma konstruktörer, säger Eric Borgström konstruktör på Svenskt Trä.

De olika delarna innehåller grundläggande kunskap om trä som byggmaterial och projektering av träkonstruktioner, regler och formler samt dimensioneringsexempel. Samtidigt kommer de tre böckerna tillsammans innebära att man kan finna teoretisk kunskap i del 1 och tillämpa regler och formler från del 2 i beräkningar i del 3.

Hänvisningar finns mellan de olika delarna för att öka kopplingen mellan teoretisk kunskap, regler och tillämpningar. I slutet av varje del finns också en symbolförteckning med förklaringar. Till varje kapitel i del 1 finns en omfattande källhänvisning till annan litteratur, standarder och övrig information.

Böckerna kommer att säljas både i paket som omfattar alla tre delar i respektive språkversion samt som enskilda exemplar.

Dimensionering av träkonstruktioner:

  • Del 1, Projektering av träkonstruktioner
  • Del 2, Regler och formler enligt Eurokod 5
  • Del 3, Dimensioneringsexempel

Design of timber structures:

  • Volume 1, Structural aspects of timber construction
  • Volume 2, Rules and formulas according to Eurocode 5
  • Volume 3, Examples

Mer information om Dimensionering av träkonstruktioner finns här.

För frågor kontakta:
Eric Borgström, konstruktör, Svenskt Trä
08-762 72 03, eric.borgstrom@svenskttra.se

Presskontakt:
Camilla Carlsson, kommunikationsansvarig, Svenskt Trä
072-702 79 65, camilla.carlsson@svenskttra.se

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration