Träbyggandet - motorn i Värmlands utveckling?

Den 17 november genomfördes Trämarknaden för 54:e gången i Karlstad. Under förmiddagen lyftes frågan om Skogsindustrins och träbyggandets roll i bioekonomin.

Trämarknaden är en viktig mötesplats för träindustrin och en tradition sedan 54 år tillbaka. På plats fanns några av träindustrins främsta företrädare. Under en intensiv förmiddag diskuterades skogsindustrins och träbyggandets roll för Sveriges och världens bioekonomi, men också betydelsen av industrin ur ett regionalt perspektiv.

Mats Kinnwall, chefsekonom på Skogsindustrierna, lyfte fram att det finns en stor potential för en positiv bioekonomisk utveckling i Sverige.

- Sverige har många förnybara resurser, mycket kompetens och erfarenhet. Vi har ett hållbart skogsbruk och genom att exportera svenskt trä så gör vi också en insats i världens bioekonomi. Det är dags att inse att skogsindustrin inte är en del av problemet, utan en del av lösningen, säger Mats Kinnwall.

Klimatavtalet i Paris har trätt i kraft och världen behöver nya lösningar för att klara de högt satta klimatmålen. Under seminariet talade Susanne Rudenstam, chef på Sveriges Träbyggnadskansli, om träbyggandets viktiga roll i framtidens bioekonomi.

- Tidigare trodde man att det var driftsfasen av en byggnad som hade störst klimatpåverkan, men forskning har visat att det snarare är i bygg- och materialfasen man kan göra de stora klimatvinsterna. Trä är ett förnybart material som lämpar sig för industriell produktion och intar därför en viktig position i framtidens bioekonomi, säger Susanne Rudenstam.

Behovet av ett ökat byggande är starkt och Sverige rustar för att möta efterfrågan. Många företag inom träindustrin har aviserat stora, framtida investeringar. Under seminariet berättade Stora Enso om sitt nya byggsystem för trä och om de aviserade planerna om en KL-träproduktion vid sågverket i Gruvön.

- Vi vill göra det enklare för alla att använda trä som byggmaterial i ett tidigt skede. Vårt nya byggsystem finns öppet för alla. Det är bara att plocka ihop sitt hus i systemet och börja bygga, säger Mikael Lindberg Head of Sales Scandinavia på Stora Enso.

Under eftermiddagen hölls den traditionella marknadsdebatten. Där diskuterades sågverksindustrin ur ett internationellt perspektiv. Dagen avslutades med utnämning av riddare av Trämarknadsorden. Trämarknadsorden delas ut ”för gagnelig gärning för träbranschen”.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration