Wood for Good rekryterar ny kampanjdirektör

Wood for Good är en kampanj i Storbritannien som pågått sedan år 2000 med syfte att påverka attityden och användningen av trä inom byggande och inredning. Nu rekryterar Wood for Good en ny kampanjdirektör. Fokus under 2016 är att lyfta fram fördelarna med trä som byggmaterial i utmaningen ”en miljon nya bostäder i Storbritannien till 2020”.


Wood for Good utbildar beslutsfattare, konsumenter och professionella för en ökad träanvändning. De informerar om materialets fördelar gällande byggtid, spännande arkitektur och låg klimatpåverkan med fokus på den brittiska byggsektorn.

Wood for Good har nu rekryterat en ny kampanjdirektör med lång internationell erfarenhet. Christiane Lellig, som är född i Tyskland, har tidigare arbetat med marknadsföring och kommunikation inom anläggning- och miljösektorn.

- Vi är mycket nöjda med rekryteringen av Christiane. Hon har den kompetens, erfarenhet och det strategiska synsätt som krävs för att leda Wood for Good vidare. Christiane börjar på Wood for Good i en tid när stort fokus ligger på träets roll för att lösa boendefrågan i Storbritannien; behovet av en miljon nya bostäder fram till 2020, vilket realistiskt bara kan uppnås genom att acceptera trä och industriellt träbyggande, säger Mikael Eliasson, direktör för Svenskt Trä.

Kampanjen startar med en serie av fyra inspirerande konferenser över hela Storbritannien och publiceringen av ”The Modern Timber House” av ansedda arkitekten Peter Wilson om användningen av trä i en rad olika byggnader.

Wood for Good Ltd. ägs gemensamt av Svenskt Trä och Confor (brittiska sågverken). Dess finansiering kommer från Svenskt Trä, de brittiska sågverken samt från företag inom den brittiska träindustrin samt Forestry Commission Scotland.

Wood for Good har under de år kampanjen drivits legat i framkant vad avser bland annat att lyfta fram trä i klimatfrågan. Under de senaste åren har kampanjen även betonat de ekonomiska och samhälleliga fördelarna med att använda trä. Inom ramen för kampanjen drivs också ett omfattande fortbildningsprogram och supportverksamhet.

För mer information:
Mikael Eliasson, direktör Svenskt Trä
08-762 72 01 
mikael.eliasson@svenskttra.se 

stuart.goodall@confor.org.uk
Webbplats: woodforgood.com

Presskontakt:
Camilla Carlsson, kommunikationsansvarig, Svenskt Trä
072-702 79 65
camilla.carlsson@svenskttra.se

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration