Första godkända tillverkaren av Certifierad Målad Panel – CMP

CMP-systemet är en branschstandard etablerad av Svenskt Trä i ett nära samarbete med svensk sågverks- och färgindustrin samt experter inom områdena trä och färg. I början av september godkändes det första måleriet för tillverkning av Certifierad Målad Panel – CMP. Svenskt Trä är mycket positiva till att medlemsföretaget Sveden Trä AB i Vansbro är först ut att certifieras enligt CMP-systemets regelverk och nu är fler målerier på gång.

Arbetet med att ta fram regelverket för CMP-systemet startade redan 2011 med målet att säkra en jämn och hög kvalitet på industriellt målade utvändiga panelbrädor. Inom sågverks- och färgindustrin har man nu enats och etablerat de regler som gäller inom CMP-systemet.

Kerstin Sedendahl, vd för Mellangården Miljö och Utveckling, har varit delaktig i etableringen av regelverket och är väl insatt i vilken kvalitetssäkring som certifieringen medför.

”Certifieringen av Sveden Trä AB:s anläggning innebär att måleriet genomgått omfattande tredjepartskontroll samt använder sig av kvalitetssäkrade träråvaror, färgsystem och arbetsrutiner, allt för att skapa en slutprodukt med jämn och hög kvalitet.”

Per-Erik Andersson, vd för Sveden Trä, välkomnar CMP-systemet och menar att reglerna som systemet kräver ger en väl definierad produkt som både bygg- och trävaruhandeln, måleribranschen och slutkunden kan lita på.

”Våra rutiner och tillverkningsmetoder har skärpts och den märkutrustning som nu är installerad gör tillverkningsprocessen helt transparent och resulterar i en slutprodukt som ger kunden en större trygghet.”

Johan Larsson, ansvarig för CMP-systemet på Svenskt Trä, är mycket nöjd med att den första tillverkaren är certifierad och fler på gång.

”En branschstandard av den här typen kräver en bred uppslutning bland våra medlemsföretag som tillverkar produkterna för att det ska få genomslagskraft ute bland konsumenterna. Under hösten förväntar vi oss ett stort antal nya certifieringar och en bred marknadsnärvaro inför säsongen 2017.”

Fakta om Certifierad Målad Panel - CMP
Grundmålade och mellanstrukna panelbrädor för utomhusbruk är en produktkategori som ökat stort i omsättning de senaste åren, dock utan definierade egenskaper och funktionskrav. Med de nya reglerna inom CMP-systemet definieras funktionskrav i så kallade ytbehandlingsklasser. Grundmålade panelbrädor klassas CMP-G och grundmålade och mellanstrukna panelbrädor klassas CMP-G/M. Individmärkningen gör det enklare för kunden att veta vad som är vad samtidigt som arbetet ute på byggarbetsplatsen minimeras. Att som beställare föreskriva någon av ytbehandlingklasserna i CMP-systemet gör det enkelt att genomföra leverantörsoberoende upphandlingar samtidigt som en jämn och hög kvalitet garanteras vid val av utvändig fasad.

.

För mer information kontakta:
Johan Larsson, Svenskt Trä
08 762 79 11
Johan.larsson@svenskttra.se

Per-Erik Andersson, Sveden Trä AB
010 471 91 10
pererik.andersson@svedentra.se

Kerstin Sedendahl, Mellangården Miljö och Utveckling
070 637 57 07
miljokonsult@telia.com 

Presskontakt:
Camilla Carlsson, kommunikationsansvarig Svenskt Trä
08 762 79 65
camilla.carlsson@svenskttra.se

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration