Låg kunskap om limträets höga brandmotstånd

Limträ har unika egenskaper som gör att materialet står emot brand bättre än många andra konstruktionsmaterial, men det är ett faktum som många i byggbranschen inte känner till.
– För att få ännu fler att använda limträ i stora konstruktioner måste vi fortsätta att sprida kunskap om materialets användning och egenskaper, till exempel vid brand, säger Johan Fröbel, chef teknik och distribution på Svenskt Trä.

Hallar och andra stora byggnader i limträ är minst lika brandsäkra som konstruktioner i stål eller betong. Ändå är det bara 23 procent av 1 000 tillfrågade personer som jobbar i byggbranschen som känner till limträets goda brandegenskaper. Det visar en undersökning som Prospector har genomfört på uppdrag av Svenskt Trä.

– Vi är faktiskt förvånade över den låga siffran, eftersom både ett flertal fullstora brandprovningar och praktisk erfarenhet visar att stora objekt med limträ som bärande konstruktionsmaterial mer än väl uppfyller kraven i gällande brandnorm, säger Johan Fröbel.  

Limträ har ett förutsägbart förlopp
Fördelarna med limträ vid brand är det långsamma och förutsägbara förloppet, den måttliga rökutvecklingen och att materialet behåller en betydande bärförmåga och stabilitet under lång tid. Det sistnämnda beror på att limträet innanför den förkolnade ytan har kvar sina ursprungliga egenskaper, vilket bland annat ökar säkerheten för räddningspersonal vid brand. I vissa fall kan därför försäkringspremien sänkas för byggnader utförda med limträkonstruktioner.

Så hur ser forskningsläget ut när det gäller limträ och brand? Birgit Östman är expert i ämnet på SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut som bland annat gett ut den första europeiska handboken någonsin om brandsäkert träbyggande.

– Kunskapen om brandsäkert träbyggande har utvecklats starkt de senaste decennierna när det återigen blivit tillåtet att bygga högre hus med trästomme. I dag vet vi att limträ är minst lika bra som andra konstruktionsmaterial ur brandsäkerhetsperspektiv och när nya aktörer kommer in ökar behovet av kunskapsspridning, säger hon.

Det behövs mer kunskapsspridning
De senaste 20 åren har det byggts många stora objekt helt i limträ eller med limträ som en del av konstruktionen. Limträ förekommer också i ökad omfattning i bostäder och de tekniska lösningarna för brandskydd är alltså väl beprövade. Både de teoretiska kunskaperna och de praktiska erfarenheterna finns, även om många inte känner till dem.

– Att limträ är det mest miljövänliga konstruktionsmaterialet vet många av de tillfrågade i undersökningen, men på andra områden behövs det bevisligen ännu mer information och kunskapsspridning, säger Johan Fröbel.

Ett tips för intresserade är att läsa i nya Limträhandbok Del 1-3 som Svenskt Trä gett ut. Där finns ett särskilt avsnitt om limträ och brand. Ett annat är att hålla utkik efter de kunskapsdagar och föreläsningar som Svenskt Trä arrangerar. Nästa kunskapsdag kommer att äga rum på Svenska Mässan i Göteborg den 18 oktober. Temat är ingenjörsmässigt byggande i trä och en av programpunkterna tar upp limträ och brand. 

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration