Rekordstort intresse för svenska trävaror i Kina

Exporten av sågade trävaror från Sverige till Kina har ökat dramatiskt de senaste åren. Under China Global Wood Trade Conference (GWT) i Wuhan 13-14 september kunde de svenska sågverken och branschorganisationen Svenskt Trä konstatera att intresset för svenska trävaror är rekordhögt och att de aktiviteter man genomfört i Kina gett resultat.

Under 2013 exporterade Sverige 400 000 m3 till Kina, tre gånger mer än föregående år. Två år senare, 2015, översteg exporten 500 000 m3. I år kommer exporten från Sverige till Kina sannolikt att sätta ett nytt rekord med cirka 800 000 m3.

Kina är en viktig marknad för den svenska sågverksindustrin och Svenskt Trä har tillsammans med de svenska sågverken genomfört ett antal marknadsinsatser för att lyfta fram svenskt träs höga kvalitet och informera om det uthålliga svenska skogsbruket.

- Syftet med vårt deltagande i GWT i Wuhan var att lyfta fram svenskt träs goda kvalitet och många möjligheter samt att skapa nya kontaktytor mellan representanter från de svenska sågverken och potentiella kinesiska kunder, säger Charlotte Dedye Apelgren chef interiör och design på Svenskt Trä.

2015 undertecknade Kinas bostadsminister och tillika chefen för det kinesiska bostadsministeriet MOHURD (Ministry of Housing and Urban-Ural Development) Chen Zhenggao ett direktiv för ökat träbyggande i landet. Ett positivt beslut för exporten av svenskt virke och förädlade trävaror till Kina.

- Direktivet innebar ett stort genombrott för träbyggande på världens största byggmarknad. Kina har stora utmaningar inom miljöområdet och genom att välja ett förnybart byggmaterial som trä minskar de sin klimatpåverkan, säger Susanne Rudenstam chef konstruktion på Svenskt Trä.

GWT arrangerades av China Timber and Wood Products Distribution Association (CTWPDA) och Svenskt Trä är en av samarbetspartnerna. Årets konferens är den sjätte i ordningen och hölls i år i Wuhan som är provinshuvudstad i Hubei. Wuhan har mer än nio miljoner invånare och är en knutpunkt för handel mellan centrala och västra Kina.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration