Dags för Skåne att börja bygga i trä

PRESSMEDDELANDE Det byggs som aldrig förr i trä, men inte lika mycket i Skåne som i resten av Sverige. Det stora intresset för Svenskt Träs Seminarium för ingenjörsmässigt byggande i trä på Malmömässan är kanske ett tecken på förändring.
− Det är bara vanans makt som gör att det moderna träbyggandet inte riktigt slagit igenom i Skåne, sa Johan Fröbel, chef teknik och distribution på branschorganisationen Svenskt Trä.

Sverige bygger i trä som aldrig förr. Möjligheterna och utmaningarna är många och intresset för att lära, diskutera och inspireras är stort. Branschen vill bevisligen ha mer kunskap om innovation, samarbete och hållbarhet inom träbyggande.

− Jag blir imponerad av viljan att mötas, diskutera och lära sig mer, säger Johan Fröbel på Svenskt Trä som arrangerade seminariet tillsammans med sin systerorganisation Træinformation i Danmark.

Fukt en icke-fråga
Det var över 300 projektörer, konstruktörer, arkitekter och studenter som kommit till Malmömässan för att lyssna på både inhemska och internationella experter och diskutera träbyggandets framtid.  

Per Karnehed, civilingenjör och fuktexpert på Kernehed Design & Construction AB, väckte uppmärksamhet och fick många frågor om trä och fukt.

− Trä är inte ett dugg sämre än andra material ur fuktsynpunkt. Med lite enkla åtgärder blir oron för fuktskador en icke-fråga, sammanfattade han.

Johan Åhlén, vd på Moelven Töreboda, presenterade norska Mjöstornet som kommer att bli världens högsta trähus med 18 våningar. Han fick frågan varför medvinden för träbyggandet är svagare i Skåne än i resten av landet.

− Det har med kunskap och kultur att göra, man är van att bygga i andra material och det är svårt att bryta en vana. Men jag är övertygad om att det moderna träbyggandet kommer att slå igenom här också, kanske med en ny generation. Det är dags för Skåne att börja bygga i trä, svarade han.

Möjligheter med hybridlösningar
Om någon oroade sig över om råvaran räcker till en ännu större efterfrågan på trä, hade Carina Håkansson, vd på Skogsindustrierna, lugnande besked: vi avverkar bara runt 1 procent av beståndet och volymen skog ökar i Sverige.

Roberto Crocetti, professor på Lunds Tekniska Högskola, pratade om möjligheter med hybridlösningar med trä och andra material. Thomas Rohner, professor vid Berns universitet, visade hur digital spetsteknik kan bidra till att realisera arkitekters mest kreativa visioner för träbyggande. Pontus Thorsson på Akustikverkstan AB och teknisk doktor i akustik vid Chalmers, avfärdade alla myter om trä och ljud.

− Det går alldeles utmärkt att kombinera träbyggande med höga ljudkrav. Vi borde snarare vända på perspektivet och fråga oss hur andra material fungerar, sa han.

Dessutom berättade Lau Raffsnøe, teknisk direktör på Green Building Council Danmark, om hur de arbetar med hållbarhetscertifieringar av byggnader. Mirjam Hallin, arkitekt på Tegnestuen Vandkunsten, visade några aktuella danska projekt i trä och redovisade resultat av en livscykelanalys utifrån en miljöaspekt. Den visade att trä är mer ekonomiskt fördelaktigt jämfört med betong.

Kunskapsspridningen fortsätter    
Deltagarna fick också svara på frågor om hur de ser på träbyggande. Majoriteten uppgav att de vill veta mer om trä, att de anser att trä har bra brandegenskaper och att limträ- och KL-stommar lämpar sig mycket bra för flervåningshus.

De svarade också på vilket som är det bästa sättet för Svenskt Trä att nå ut med information om limträ och limträstommar. Flest röster fick alternativet att anordna branschspecifik materialutbildning i regionen.

− Den serie med seminarier som vi har arrangerat har varit en succé. Nu tar vi med oss den erfarenheten och feedback från deltagarna och återkommer med nya insatser för att sprida kunskap om träbyggande, säger Johan Fröbel.

Fakta
Seminarium för ingenjörsmässigt byggande i trä hölls på Malmömässan den 18 oktober. Ett tips för den som vill lära mer om möjligheterna med trä är att läsa nya Limträhandbok Del 1-3 och KL-trähandbok som Svenskt Trä gett ut. Ett annat är att hålla utkik efter fler av de uppskattade kunskapsdagar och föreläsningar som Svenskt Trä arrangerar.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration