Svensk furu ett framtidsmaterial i Kina enligt trendrapport

PRESSMEDDELANDE: Träprodukter i svensk furu ställdes ut på China Design Trends Gallery på Asiens ledande internationella designevenemang, Design Shanghai 8 - 11 mars 2017. Furun fick illustrera trenden ”Playful Craftmanship”, som speglar den kinesiska medelklassens efterfrågan efter unik design som berättar en historia.

Den kinesiska medelklassen och den välbärgade yngre generationen, båda välutbildade och med en unik personlig smak, fokuserar mer och mer på konsumentupplevelser och berättelsen bakom produkterna de köper. Och de är villiga att betala extra för produkter som speglar deras personliga estetiska preferenser. Bristen på hantverkare i Kina motiverar de kinesiska varumärkena att söka sig till de högre marknadssegmenten och tillverka produkter av hög kvalitet som kan anpassas till kundens preferenser. Så kallat premium hantverk.

Så beskrivs trenden ”Playful Craftmanship” (lekfullt hantverk) i rapporten China Design Trends Report framtagen av det kinesiska design- och trendanalysföretaget Yang Design. Trenden var en av fyra trender som visades upp på utställningen China Design Trends Gallery. Svensk furu var det dominerande materialet i gestaltningen av trenden ”Playful Craftmanship”.

- Trenden stämmer väl överens med tendensen som vi ser i Kina och i andra länder att konsumenterna blir mer och mer medvetna om historien bakom produkten de köper. Materialet är en viktig del av produktens historia och där uppfyller svenskt trä mycket väl konsumenternas ökande krav på gedigna, naturliga och hållbara material. Svenskt trä är ett förnybart material som kommer från det uthålliga svenska skogsbruket där minst två träd planteras för varje träd som avverkas. Svensk furu är dessutom ett material av hög kvalitet som är lätt att bearbeta och som lämpar sig mycket bra för både hantverk och industriell produktion, säger Charlotte Dedye Apelgren, chef Interiör & Design på Svenskt Trä.

Det är första gången den regelbundet återkommande trendrapporten China Design Trends Report visas som en utställning. Utställningen kom till för att bättre svara på designvärldens frågor om vilka produkter som passar in i framtidens kinesiska marknad och hur man kan omvandla abstrakta trender till konkret produktdesign.

- Den största utmaningen i att presentera trenderna visuellt är att överföra ett abstrakt koncept till färger, material och ytor som överensstämmer med temat i de olika trenderna, säger Yang Designs strategidirektör Xiaojing Huang.

Furuprodukterna som visades på China Design Trends Gallery i Shanghai var bland annat vaser, dalahästar och ett litet avlastningsbord. Dessutom visades olika behandlade furuytor, där både ytans struktur och färg bearbetats på olika sätt. De färgade ytorna som visades var laserade i rött, mörkbrunt och svart.

Förutom ”Playful Craftmanship” har följande trender identifierats i China Design Trends Report

”I-dimension”: Den unga generationen född under 1990-talet har idag vuxit upp till vanliga konsumenter men de har en unik och avantgardistisk stil. De lever uppkopplade, i stunden, är mycket självmedvetna och känsliga men uttrycker samtidigt starka känslor genom exempelvis emojis. Deras vardagsliv är fullt av galenskap och radikalisering.

”Fine Distance”: Efter en extrem material- och informationsvåg vill konsumenterna minska sin ångest och de längtar efter andlighet. Exempelvis blir korta meditationsläger populära besöksmål för stressade tjänstemän. Designen inom denna trend använder sig av ny teknologi och är elitistisk, kraftfull, premium, med en känsla av ceremoni.

”Sense Beyond”: Pressen befolkningen upplever genom frågor om säkerhet, landets ekonomiska situation och luftföroreningar får dem att längta efter skydd och säkerhet. Nya tekniker som bioteknologi och biointelligens svarar på detta behov. Designen präglas av oändliga möjligheter genom användningen av nya material och nya användningsområden.

Fakta om Design Shanghai
Design Shanghai beskrivs som Asiens ledande internationella designevent. Eventet vänder sig till designers och visar upp det senaste inom design. Design Shanghai ägde rum den 8-11 mars 2017 och besöktes i år av rekordmånga 10 000 besökare per dag. Över 400 utställare som representerar de mest kända varumärkena inom design ställde ut i totalt fem hallar. Över 1000 designföremål visades upp för första gången.

Fakta om svenskt skogsbruk
70 % av Sveriges yta består av skogsmark. I Sverige bedrivs ett uthålligt skogsbruk där minst två träd planteras för varje träd som avverkas. Endast 1 % av skogen avverkas varje år och den svenska årliga avverkningen är dessutom mindre än den årliga tillväxten i de svenska skogarna. Under de senaste 90 åren har skogsförrådet i Sverige fördubblats.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration