Våra gratulationer till två svenska Schweighofer-pristagare


Foto: Skogforsk

Årets Schweighofer- pris på € 100 000 tilldelades den japanske arkitekten Shigeru Ban och den schweiziske konstruktören Hermann Blumer för deras samarbete som lett till spektakulära träkonstruktioner över hela världen, som exempelvis Haesley Nine Bridges Club House i Sydkorea 2010, Centre Pompidou i Metz i Frankrike 2010 och Aspen Art Museum i USA 2014.

Förutom huvudpriset delades fyra innovationspriser à € 50 000 ut. CSM Heartbeat fick pris för ett akustiskt system för att kontrollera sågblad. Erne Holbaz fick pris för en portalrobot för husproduktion.   

Två av innovationspriserna gick till Sverige; Calibrated Route Finder och ProWood. Calibrated Route Finder som ursprungligen utvecklades på Skogsforsk hjälper föraren att välja den optimala körvägen för en transport med hänsyn till vägens säkerhet, ekologi och sociala faktorer i tillägg till mer traditionella faktorer som körsträcka och körtid. ProWood är en forskarskola som drivs i nära samarbete mellan akademin och industrin där Linnéuniversitetet, högskolan i Jönköping, Träcentrum och flera företag medverkar för att ge doktoranderna möjlighet att utveckla produkter och processer med direkt tillämpbarhet i industrin.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration