Över 500 ville lära sig mer om att bygga hållbart i trä Stort intresse för växande träbransch

Foto: Christina Brandin Englund

PRESSMEDDELANDE Trä fortsätter att ta marknadsandelar som byggnadsmaterial och det växande intresset syntes också på branschorganisationen Svenskt Träs Seminarium för ingenjörsmässigt byggande i trä. − Allt fler inser att det är både enkelt och hållbart att bygga med träkonstruktioner, säger Johan Fröbel, chef teknik och distribution, Svenskt Trä.

Det var sammanlagt drygt 550 entreprenörer, platschefer, arbetsledare, entreprenadsingenjörer, konstruktörer, arkitekter och studenter som kom till Svenskt Träs Seminarium för ingenjörsmässigt byggande i trä.

Arrangemanget som hölls i Stockholm den 13 november ingår i en serie med seminarier om träbyggande och den här gången var temat planering och montage av större träkonstruktioner.

− Alla seminarietillfällen har varit mycket välbesökta och jag kan konstatera att det finns ett stort intresse för att lära mer om att bygga i trä. Det innebär också att svensk träbyggnadsindustri tar marknadsandelar, med en prognosticerad fördubbling av omsättningen fram till 2025, säger Johan Fröbel.

Goda erfarenheter i utsatta miljöer
Dagens tema belystes från flera olika håll. Ulla Alberts, vd på Murman Arkitekter AB, berättade om projekt som företaget nu arbetar med, bland annat kvarteret Eken i Mariestad och kvarteret Sergeanten i Visby.

− Vi har bara goda erfarenheter av att bygga i trä, även i vädermässigt utsatta miljöer, och det jag hör från de byggare vi jobbar med i trähusprojekten är att de aldrig vill bygga i något annat material, sa hon.

Den bilden förstärktes av Marie-Louise Larsell och Maria Wernius, inköps- respektive HMS-chef, på AO Bygg Bostäder Veidekke.

− Trä är bättre än till exempel betong vad gäller hälsa, miljö och säkerhet, eftersom det är lättare, tystare, minimerar arbetet med upphettade material och innehåller färre farliga ämnen, sa Marie-Louise Larsell.

Hållbart montage
Deltagarna fick också lyssna på Åge Holmestad, projektutvecklare/seniorrådgivare på Moelven Limtre AS, och hans erfarenheter från montaget av Finansparken i Stavanger, ett av Europas största företagshus i limträ.

− För att sätta samman bygget användes 80 centimeter långa dyblar i trä. Det är en unik och hållbar metod på en så stor konstruktion och något som ställde mycket höga krav på precisionen i de prefabricerade limträelementen, sa Åge Holmestad.

Även Harald Liven, projektutvecklare/konstruktör på Moelven Limtre AS, berättade om montaget av en riktigt stor och avancerad konstruktion, nämligen Mjöstornet i Brumundal som räknas som världens högsta trähus med sina 18 våningar.

− Det kräver extrem precision genom hela processen och faktum är att trähus idag ligger långt före stål och betong vad gäller kundnöjdhet, sa han.

Tar marknadsandelar
Pelle Olsson, montagechef på Martinsons Byggsystem KB, gav praktiska tips om montage för att få en så effektiv byggprocess som möjligt och Roberto Crocetti, adjungerad professor på KTH, pratade om temporära stagningar av stora träkonstruktioner.

− Stål är faktiskt farligare än trä under byggnationen på grund av att det generellt har slankare dimensioner jämfört med trä, sa han.

Per Karnerud, fukt- och energiexpert på Karnehed Design & Construction AB, ställde bland annat frågan om det behövs väderskydd under montage av limträ och KL-träkonstruktioner.

− Svaret är nej, massiva konstruktioner i limträ och KL-trä kan byggas utan väderskydd. Ställen där vatten kan tränga in och bli kvar kan istället skyddas med tejp, men ofta räcker det att man skrapar av vattnet från ytan med en raka. 

Mikael Eliasson sammanfattar dagen:

− Svensk träbyggnadsindustri med sin bas i ett uthålligt skogsbruk är världsledande och våra seminarier är viktiga för att sprida kunskap om framtidens hållbara byggande.

Fakta
Seminarium för ingenjörsmässigt byggande i trä hölls den 13 november i Stockholm. Ett tips för den som vill lära mer om möjligheterna med trä är att läsa Limträhandbok Del 1-4 som Svenskt Trä gett ut. Ett annat är att hålla utkik efter fler av de uppskattade kunskapsdagar och föreläsningar som Svenskt Trä arrangerar.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration