Nyheter från mars 2018

  • India has the potential to become an important market for Swedish pine in the future

    PRESS RELEASE The Indian wood industry is showing strong interest in Swedish pine, particularly for furniture and joinery. Indian architects and designers are also proving inquisitive about the versatile and sustainable material. This was what industry organisation Swedish Wood discovered from its participation in the India Wood trade show alongside nine Swedish sawmill companies.

  • Indien har potential att bli en viktig marknad för svensk furu i framtiden

    PRESSMEDDELANDE Den indiska träindustrin, med tyngdpunkt på möbel- och snickeriindustrin, visar stort intresse för svensk furu. Även indiska arkitekter och designers visar nyfikenhet för det mångsidiga och hållbara materialet. Det kunde branschorganisationen Svenskt Trä konstatera under sitt deltagande i mässan India Wood tillsammans med nio svenska sågverksföretag.