Så kan påbyggnadsbonusen bidra till hållbara städer Bygg på miljonprogrammet med flera våningar i limträ

DEBATT Regeringens nya påbyggnadsbonus är ett incitament till att bygga fler våningar på befintliga bostadshus. Limträ är det självklara materialet i sådana projekt, eftersom det innebär ett både effektivt, ekonomiskt och klimatsmart byggande. De svenska limträproducenterna är positiva till regeringens bonus som infördes den 2 maj och de stärkta möjligheterna att skapa hållbar förtätning med påbyggnader i limträ.

Snabbt, klokt och hållbart till rimliga kostnader, kraven på bostadsbyggandet är många. Den påbyggnadsbonus som regeringen nyligen beslutat om kan bidra till att lösa flera utmaningar, särskilt om branschens aktörer väljer att bygga i limträ.

Bonusen innebär att den som bygger nya hyresbostäder genom en påbyggnad på ett befintligt bostadshus kan få en bonus på upp till 75 procent utöver grundstödet. Med påbyggnader i limträ kan vi skapa en stadsbildskomplettering som innebär en hållbar förtätning av våra städer, med respekt för både miljö och människors livskvalitet.

Mest effektivt är det att börja med beståndet i miljonprogrammet, där flerbostadshusen ofta är välbyggda och bra konstruerade vilka utan problem kan bära ytterligare flera våningar.

Hållbart och effektivt med limträ
Vad är det då som gör limträ till ett självklart materialval i påbyggnadsprojekt? Miljöaspekten är det mest uppenbara, eftersom vi vet att höga koldioxidutsläpp kommer att få ödesdigra konsekvenser för vår planet och utsläppen kan minskas kraftigt genom att vi bygger i trä.

Modernt, industriellt limträbyggande utmärks också av effektiva processer och en hög grad av prefabricering, vilket både leder till högre kvalitet och snabbare produktion.

Prefabriceringen minskar störningar i trafik och närmiljö i de tätbebyggda områden, där många påbyggnader kommer att göras, men ännu viktigare är att människor kan bo kvar i sina lägenheter under byggtiden då påbyggnaderna görs i trä. Något som gynnar både de boende och fastighetsägarna.

Limträ är också ett relativt lätt material, vilket innebär att antal hus som faktiskt kan byggas på ökar, behovet av grundförstärkningar minskar och antal våningar kan bli flera jämfört med om andra material används.

Limträ ger till sist stora möjligheter att försköna stadsmiljön, samtidigt som forskning visar att människor mår mätbart bättre i trähus.

Hållbar förtätning med trä
Ungefär samtidigt som påbyggnadsbonusen presenterades kom också Levande städer, den första svenska nationella strategin för hållbar stadsutveckling. Branschorganisationen Svenskt Trä noterar att strategin säger att val av material vid byggande ska göras med hänsyn till människors hälsa och miljön, och att man inrättar ett nytt stöd för hållbart och innovativt byggande.

Vi utgår från att det är limträ som finns i blickfånget och välkomnar förslagen. Vi uppskattar också betoningen på smart urbanisering och hållbar förtätning, då strategin slår fast att parker och stadsnära natur ska prioriteras eftersom de bidrar till livskvalitet.

Genom att bygga på fler våningar i limträ på städernas bostadsbestånd från 1970-talet kan vi förtäta svenska städer på ett sätt som maximerar värdet på befintliga bostadshus, bevarar gröna värden och gynnar människor och miljö.

Johan Fröbel, chef för distribution och teknik på Svenskt Trä

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration